AARSLEFF GROUND ENGINEERING

Alla byggprojekt behöver en stabil och säker grund

Vi är specialister på grundläggning och har gedigen kunskap inom geoteknik. Varje byggprojekt och byggplats har sina specifika förutsättningar och markförhållande att utgå från. Vi har kompetensen, erfarenheten och resurserna för att ta oss an de mest komplicerade projekten till de mindre omfattande. Inget projekt eller utmaning är för svår, för stor eller för liten för oss att ta ett samtal om. Vi erbjuder olika specialistkompetenser och tar fram innovativa lösningar för att säkerställa bästa grundresultat för våra kunders byggprojekt.

Vis av erfarenhet vet vi att vår kunskap ger allra bäst värde om vi blir involverade tidigt i projektplaneringen. Är vi med från start kan vi titta på olika tids- och kostnadseffekter och från ett mer hållbart miljöperspektiv. Vårt branschunika koncept med koncernens alla erfarna design ingenjörer och en av Europas största och mest omfattande maskin- och utrustningsflotta, ger de bästa förutsättningar för att vi ska säkra en optimal grundläggning oavsett karaktär.

Aarsleff-koncernen jobbar aktivt för en säker och hållbar utveckling i byggbranschen på olika sätt. Vi är bland annat medlemmar hos Svensk Grundläggning och Pålkommissionen.

Som sagt inget projekt är för litet eller stort för oss. Hör av dig så tar vi ett samtal hur vi bäst kan hjälpa just dig och ditt projekt.

– Att bygga kräver ett stabilt underlag –

SENASTE NYHETERNA

JAG VILL BLI KONTAKTAD