HISTORIA

Stadig tillväxt sedan 1947

Den 4 januari 1947 lämnade civilingenjören Per Aarsleff en trygg tjänst inom den danska staten. Han lånade tiotusen danska kronor från sin fars livförsäkring, köpte en grävmaskin, hyrde två ytterligare och öppnade sedan ett brunkolsfält nära Fasterholt i centrala Jutland. Så föddes bolaget Per Aarsleff A/S och med tiden blev Aarsleff internationellt uppmärksammat som ett ledande grundläggningsföretag.

Över 50 års erfarenhet av grundläggning

Pålningsavdelningen utvecklades och expanderade under decenniet dessförinnan, vilket möjliggjordes av den stora efterfrågan på området som i sin tur berodde på den snabbväxande betongbyggverksamheten.

Under perioden upplevde Aarsleff att projekten blev av större tyngd och mer mångsidiga. Till exempel började Aarsleff med pålgrundläggning för storskaliga projekt. Tidigare hade arbetet bestått av installation av några hundra löpmeter pålar. Nu omfattade arbetet installation av 5 000-10 000 löpmeter pålar.

Med tiden blev Aarsleff internationellt uppmärksammat som ett ledande pålgrundläggningsföretag och etablerade en filial i Tyskland. I slutet av sjuttiotalet hade byggandet av motorvägar fått en rejäl start i Danmark och eftersom Aarsleff var en av Danmarks mest erfarna entreprenörer inom vägbyggen tilldelades Aarsleff en stor del av projekten.

Aarsleff i Sverige

Grundläggning i Sverige grundades 2004 och har i dag sitt huvudkontor i Göteborg, med regionala kontor i Stockholm, Malmö, Norrköping och Umeå. Sedan starten sedan har fokus legat på installation av betongpålar.

Genom åren har vi utökat vårt sortiment till kunderna och kan i dag även erbjuda till exempel borrade ankare och stålpålar. Med ökad kompetens kan vi erbjuda våra kunder alla de vanligaste grundläggningsmetoderna och hantera utmaningar när det gäller den krävande svenska geotekniken. Tack vare koncernens kombination av nationella och internationella kunskaper och erfarenheter är vi en stark aktör på den svenska marknaden.

Vill du veta mer om Aarsleff som koncern? Du hittar mer information på aarsleff.com

VILL DU VETA MER OM AARSLEFF GROUND ENGINEERING?

Kontakta Viktor Bergsten, Arbetschef, 0768-30 13 12, vsu@aarsleff.com