HISTORIA

Stadig tillväxt sedan 1947

Den 4 januari 1947 lämnade civilingenjören Per Aarsleff en trygg tjänst inom den danska staten. Han lånade tiotusen danska kronor från sin fars livförsäkring, köpte en grävmaskin, hyrde två ytterligare och öppnade sedan ett brunkolsfält nära Fasterholt i centrala Jylland. Så föddes bolaget Per Aarsleff A/S och med tiden blev Aarsleff internationellt uppmärksammat som ett ledande grundläggningsföretag.

Över 50 års erfarenhet av grundläggning

Pålningsavdelningen utvecklades och expanderade under decenniet dessförinnan, vilket möjliggjordes av den stora efterfrågan på området som i sin tur berodde på den snabbväxande betongbyggverksamheten.

Under perioden upplevde Aarsleff att projekten blev av större tyngd och mer mångsidiga. Till exempel började Aarsleff med pålgrundläggning för storskaliga projekt. Tidigare hade arbetet bestått av installation av några hundra löpmeter pålar. Nu omfattade arbetet installation av 5 000-10 000 löpmeter pålar.

Med tiden blev Aarsleff internationellt uppmärksammat som ett ledande pålgrundläggningsföretag och etablerade en filial i Tyskland. I slutet av sjuttiotalet hade byggandet av motorvägar fått en rejäl start i Danmark och eftersom Aarsleff var en av Danmarks mest erfarna entreprenörer inom vägbyggen tilldelades Aarsleff en stor del av projekten.

Aarsleff i Sverige

2004 bildades Aarsleff Grundläggning som 2019 bytte namn till Aarsleff Ground Engineering. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med expansionen som utvecklats över tid har vi regional etablering med kontor i Örnsköldsvik, Västerås, Stockholm, Norrköping och Malmö. Från början låg fokus på installation av betongpålar som över tid har utvecklats till ett bredare erbjudande. Se Tjänster.

Idag erbjuder vi de flesta av grundläggningsmetoderna och har gedigen kompetens inom Geoteknik när det gäller att hantera utmaningar som de krävande svenska markförhållanden bjuder på. Tack vare koncernens samlade kunskaper och erfarenheter, både nationellt och internationellt, är vi en stark aktör på den svenska marknaden.

Vill du veta mer om Aarsleff som koncern? Du hittar mer information på aarsleff.com

VILL DU VETA MER OM AARSLEFF GROUND ENGINEERING?

Kontakta Lars Gustafsson, VD, lagu@aarsleff.com