Pålning
Pålning

PÅLNING

Pålning är ett klassiskt tillvägagångssätt inom grundläggning för att skapa en stabil grund för just ditt projekt. Vi anpassar varje grundläggning med pålning efter de förutsättningar som finns på plats och vad som är mest fördelaktigt för just ditt projekt. Vi kan erbjuda flera olika metoder av pålning som:

En trygg samarbetspartner inom grundläggning

På Aarsleff Ground Engineering har vi lång erfarenhet av olika typer av pålningsmetoder. Oavsett vilken typ av pålning du behöver, borrad eller slagen pålning, har vi kunskapen, erfarenheten och utrustningen för att effektivt utföra pålningsarbetet från början till slut.

Vi är en trygg samarbetspartner även vid svåra grundförhållanden och med vår kunskap och erfarenhet inom geoteknik och olika pålningsmetoder kan du känna dig trygg med att vi utför arbetet på ett professionellt sätt.

Olika typer av pålar och användningsområden

Betongpålar

Betongpålning är i Sverige den vanligaste metoden för grundläggning och används ofta vid byggnation av flerbostadshus, broar och hamnar. Betongpålar installeras med en pålkran som slår pålarna ner i marken. Aarsleff har egna fabriker för tillverkning av betongpålar vilket gör att vi kan säkra våra leveranser.

Stålpålar (stålrörspålar)

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av stålrörspålar, vi erbjuder bland annat:

  • Slagna stålpålar
    Slagna stålrörspålar är en vanligt förekommande grundläggningsmetod som kan utföras med olika rör- och/ eller balkprofiler av stål. Slanka stålrörspålar används vid lättare byggnader med lägre laster medan grova stålrörspålar installeras vid stora laster och lämpar sig väl vid installation i vatten.
  • Borrade stålpålar
    Borrade stålrörspålar används med fördel när de geotekniska förhållandena och/ eller de omgivande förutsättningarna ställer särskilda krav på installationen. Metoden ger relativt låga vibrationer och buller.

Stålkärnepålar

Stålkärnepåle är en massiv stålpåle som används vid svåra markförhållanden och som klarar stora laster i tryck och drag. Installation av stålkärnepåle görs mer sällan än andra grundläggningsmetoder dels för att det är en ganska kostnadsintensiv metod och dels för att förfarandet är ganska omständligt med många moment.

Injekteringspålar

Injekterade pålar innebär att man omger en självborrad micropåle med injekteringsbruk. Uppfyllnad av betonginjekteringen sker under installationen och genom pålen och på så sätt bildas en homogen påle.

Sekantpålar (grävpålar)

Sekantpålar är borrade platsgjutna pålar som kan utföras i stora dimensioner med mycket hög lastkapacitet. Vid borrning används ett foderrör som fylls med betong och som sedan dras upp för att återanvändas. Står pålarna som singulära kallas metoden för in-situ pålar eller kort och gott grävpålar. Står pålarna tillsammans i rad som en stödkonstruktion pratar man istället om sekantpålar som då formar en sekantpålevägg.

Vad innebär pålning?

Med pålning skapar man en stabil grund på lösa jordlager. Om marken där man ska bygga inte har tillräcklig bärighet kan man installera pålar och på så sätt föra ned byggnadens laster ner till mer bärkraftiga jordlager och/ eller till berg.

Pålar kan ge byggnader, vägar, järnvägar med mera en stabil grund oavsett vilken kvalité det är på underlaget.

Hur går pålning till?

Vanligaste metoden för att driva ner en påle är att slå ner den. Detta utförs med hjälp av en pålkran som med en hejare slår på pålens topp och på så vis driver ner pålen i marken. Storlek på hejaren avgör storleken på kran och den beror på påltyp och i vilken jordtyp som installationen ska ske i.

Om underlaget är fyllt av sten, betong eller andra typer av material som kan hindra pålens neddrivning, kan man ibland behöva borra ner pålen. Vanligaste metoden då är att man byter bort de slagna betongpålarna och istället borrar stålrörspålar. Man kan också behöva göra båda sakerna, slå och borra, för att få ner pålarna beroende på förutsättningarna.

Pålarna drivs ner genom jordlagren till dess man kommer ner till fastare lager eller berggrunden. Drivningen sker som sagt genom att hejaren slår på påltoppen till dess pålen inte går att driva djupare. Man säger då att ”pålen slagits till stopp” (men naturligtvis utan att den gått sönder). Vid borrning är det vanligast att man borrar pålarna ner till och in i berg. När detta är gjort är pålarna installerade och på plats.

Efter man installerat pålarna säkerställer man dess bärighet genom att mäta och verifiera pålens geotekniska bärförmåga. Detta utförs (nästan uteslutande) genom dynamisk provning med s.k. stötvågsmätning. Man mäter då tiden det tar för en stötvåg att färdas från toppen till botten och tillbaka igen i pålen. Metoden kan också ge information om pålen skadats vid installation. Efter en rad ganska avancerade uträkningar fås bärförmågan för den installerade pålen. Aarsleff kan också erbjuda denna teknik inhouse.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD