Stödkonstruktioner används vid och för schaktarbeten i områden som är känsliga för rörelse och vibration.
Stödkonstruktioner används vid och för schaktarbeten i områden som är känsliga för rörelse och vibration.

SPONTNING – STÖDKONSTRUKTIONER

Spontning är ett samlingsnamn för olika typer av stödkonstruktioner och används vid schaktarbeten i områden som är känsliga för rörelse och vibration. Dessa förstärkningar gör det möjligt att schakta inom ett avgränsat område utan att riskera att närmiljön påverkas eller att schakt rasar ner.

Vi använder oss av olika metoder och varianter av spont för att skräddarsy rätt lösning efter aktuella förutsättningar och vi erbjuder både temporära och permanenta lösningar.

En trygg samarbetspartner inom spontning och stödkonstruktioner

På Aarsleff Ground Engineering har vi lång erfarenhet av olika typer av spont. Oavsett vilken typ av spont eller stödkonstruktion du behöver, har vi kunskapen, erfarenheten och utrustningen för att effektivt utföra arbetet från början till slut.

Vi är en trygg samarbetspartner även vid svåra grundförhållanden och med vår kunskap och erfarenhet inom geoteknik och olika metoder inom spontning kan vi ta fram rätt lösning baserat på era specifika behov.

Olika typer av spont och metoder

Borrad spont

Borrad spont (även kallad glesspont eller berlinerspont) används ofta när jorden innehåller olika typer av hinder i form av t.ex. stenblock eller liknande. Denna typ av stödkonstruktion ger en skonsam installation och passar i känsliga omgivningar där det finns risk för negativ en påverkan på omgivningen.

Platsgjuten spont (sekantpåle-/ slitsmursvägg)

Denna typ av stödkonstruktion avser oftast en vägg beståendes av sekantpålar eller en slitsmur. Fördelen med denna teknik är att du får en stabil konstruktion som kan ta stora laster, både horisontellt och vertikalt.

Traditionellt sett har man använt denna konstruktion vid större infrastrukturprojekt men denna teknik passar även bra vid mindre projekt som vid uppförande av källargarage under ett bostadshus och liknande projekt.

Slagen stålspont

Denna metod används vid anläggningsarbeten som ska utföras på djupet. Metoden går ut på att skapa en vertikal vägg som ger stöd för den omgivande marken vid djupa schakter. Metoden används också för att torrlägga arbetsområden vid arbeten i och nära vatten.

Silent piler

Silent piler används vid installation av spontplank. Den största fördelen med denna metod är att det är en skonsam och tyst installation. Silent pilern drivs av hydraulik och installerar spontplanken mekaniskt genom nedpressning vilket i princip ger en installation utan vibrationer.

Att tänka på vid spontning

Marken och underlaget avgör vilken typ av metod man använder

  • Tätspont kräver hinderfri mark och stänger ute grundvatten.
  • Glesspont (berlinerspont och/eller borrad rörspont) fungerar bra när marken är hårdare eller innehåller hinder i form av block el. dyl.
  • Platsgjuten spont (sekantpålevägg / slitsmur) kan med fördel utnyttjas både i temporär skedet och som permanent bärande källarvägg till ett hus.

Omgivningen där arbetet ska utföras måste också tas med i beräkningen

De metoder man använder vid spontning påverkar omgivningen olika mycket och på olika sätt. Installationen av en tätspont vibrerar och bullrar exempelvis mer än installationen av en glesspont.

Å andra sidan orsakar installationen av en tätspont generellt sett mindre sättningar och kräver dessutom inget ”drivmedel” (i from av luft eller vatten) som en borrad spont kräver och som kan orsaka negativa effekter i marken.

Den skonsammaste metoden är in-situ teknikerna då de installeras mekaniskt och bygger på att man ersätter borttagen jord direkt med betong vilket gör att marken påverkas minimalt.

In-situ teknikerna går dessutom att installera nära befintliga grunder och direkt i läge för ny källarvägg vilket både sparar plats, tid och minskar klimatpåverkan då transporten av schaktmassor minskar.

Förtätningen av våra städer kräver ofta någon form av spont (stödkonstruktion) vid ett byggprojekt då man ofta vill ha källare under nya hus samtidigt som bristen på utrymmen inte tillåter öppna schaktgropar med slänter. Ett annat exempel på när man behöver en stödkonstruktion är när det finns befintliga ledningar måste skyddas mot rörelser i marken.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD