Förankring av stödkonstruktioner är något som krävs i vissa situationer
Förankring av stödkonstruktioner är något som krävs i vissa situationer

Jord- och bergstag

En viktig del i många grundkonstruktioner

Förankringar som jord- och bergstag används oftast till att bakåtförankra temporära eller permanenta stödkonstruktioner för bland annat sponter men de kan också användas som drag- och tryckbelastade pålar för t.ex. fundament för högspänningsmaster eller vindkraftsverk.

Som förankring till stödkonstruktion installeras de oftast lutande i en vinkel mot horisontalplanet i syfte att nå ner i fastare jord eller berg där de injekteras fast och på så vis överförs lasten.

Stagen borras vanligen med en borrigg i jord eller berg och injekteras vanligen med cementslurry i sin nedre del för att förankras i jord och/ eller berg. Stagen testas och provdras efter installation för att säkerställa funktion.

Det finns flera varianter av stag men vanligen används SDA (Self Drilling Anchors) ankare, också kallade självborrande stag på svenska, massiva stångstål (typ GWS) eller av typen linstag. De uppfyller olika behov och finns i dimensioner för olika lastförhållanden.

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet av installation av förankringar i olika applikationer och konstruktioner och i kombination med att följa upp, verifiera och ta fram övervakningsprogram baserat på just dina specifika förhållanden och för just ditt behov, gör Aarsleff Ground Engineering till det naturliga valet när det kommer till förankringar!

Aarsleff Ground Engineering design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av grundläggningen i projekt, gärna i tidigt skede av projektet så vi kan hitta rätt lösning för just ert behov.

Se visualiseringsfilmen nedan hur en installation går till:

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD