Förankringar som jord- och bergstag används oftast till att bakåtförankra temporära eller permanenta stödkonstruktioner för bland annat sponter men de kan också användas som drag- och tryckbelastade pålar för t.ex. fundament för högspänningsmaster eller vindkraftsverk.
Förankringar som jord- och bergstag används oftast till att bakåtförankra temporära eller permanenta stödkonstruktioner för bland annat sponter men de kan också användas som drag- och tryckbelastade pålar för t.ex. fundament för högspänningsmaster eller vindkraftsverk.

Borrad spont

När spontplanken inte är ett alternativ

Med borrad spont avses en s.k. glesspont även kallad ”berlinerspont” och/ eller en borrad pålvägg, även kallad ”pile-wall”.

Den borrade glessponten väljs generellt sett av två anledningar;

  • en mer skonsam installation krävs i en känslig omgivning med risk för negativ omgivningspåverkan,
  • för en stödkonstruktion i jord som innehåller hinder i form av t.ex. block och dylikt.

Glessponten skiljer sig från den slagna sponten på material och installation. I stället för spontplank används vanligen stålrör eller stålbalk som bärande vertikala element för den borrade glessponten. Dessa installeras vertikalt med korta avstånd och mellan dem gör man utfackning med trä, stål eller sprutbetong i samband med att man schaktar sig ner.

Pålvägg

En annan variant av borrad spont är borrad pålvägg. Denna består av stålrör som borras ner i jorden och kopplas kontinuerligt samman med lås i varandra. Denna är inte gles, utan blir då tät och ofta väljer man just den borrade pålväggen av denna anledning.

Gemensamt dock för dessa konstruktioner är att de kan utföras med eller utan stagförankringar. Kombinationer av dessa metoder förekommer.

En fördel med borrad spont är den säkrare installationen, de bärande vertikala elementen hamnar där man tänkt sig. Installationsborrningen kan också utföras med anpassade metoder såsom t.ex. vatten som drivmedel (istället för luft). På detta sätt kan t.ex. risk för sättningar i omkringliggande byggnader undvikas.

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet av spontning och till vår hjälp finns en modern maskinpark för borrning/installation av spont samt hög kompetens för att dimensionera rätt stödkonstruktion för just ditt behov.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

Förankringar som jord- och bergstag används oftast till att bakåtförankra temporära eller permanenta stödkonstruktioner för bland annat sponter men de kan också användas som drag- och tryckbelastade pålar för t.ex. fundament för högspänningsmaster eller vindkraftsverk.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD