Slagna Stålpålar

En beprövad metod från smått till stort

Slagna stålpålar är en vanligt förekommande grundläggningsmetod som utförs med många olika balk- och rörprofiler av stål, vanligast förekommande är stålrör av olika dimension och stålkvalitet. Detta gör att man kan anpassa en speciell påldimension till en given last och då ofta får bra utnyttjandegrad ur lasthänseende och ekonomi.

Slagna stålpålar installeras vanligen med en grävmaskin som utrustats med mast och antingen en snabbslående hejare- eller en fallvikt eller med hjälp av en vibro. De stålpålar som skall överföra en föreskriven last till fastare jordlager eller berg slås normalt med hammare. Slanka stålpålar kan installeras med en mindre hydraulhammare medan högre laster och större dimensioner erfordrar en pålkran med större hammare, en så kallad hejare. De allra största dimensionerna installeras ofta med en frihängande hammare och stor fackverkskran.

Lång erfarenhet av slagna stålpålar

Aarsleff Ground Engineering har stor erfarenhet från grundläggning med slagna stålrörspålar för en mängd olika konstruktioner och vi har installerat slagna stålpålar i dimensioner från Ø 75mm till Ø 5700 mm, från småhus till några av världens största havsbaserade vindkraftverk, till vår hjälp finns en modern maskinpark och hög kompetens för att utföra rätt konstruktion för just ert behov.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod, exempelvis pålning, i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

Slagna stålpålar

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD