Grundvattenarbeten görs för att avlasta temporära konstruktioner eller för att kunna arbeta i torrhet så behöver man ofta sänka nivån på grundvattnet.
Grundvattenarbeten görs för att avlasta temporära konstruktioner eller för att kunna arbeta i torrhet så behöver man ofta sänka nivån på grundvattnet.

GRUNDVATTENARBETEN

För att avlasta temporära konstruktioner eller för att kunna arbeta i torrhet så behöver man ofta sänka nivån på grundvattnet. Vi kan bistå med totallösning av grundvattenhantering med undersökning, design, utförande och kontroll av grundvattensänkning. Behöver man dessutom ta hänsyn till föroreningar i jorden, har vi även utrustning för olika former av vattenbehandling för att möta nödvändiga miljökrav.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD