Slagna betongpålar är en vanlig metod för grundläggning av tunga konstruktioner och används ofta vid byggnation av flerbostadshus, broar och hamnar.
Slagna prefabricerade betongpålar är en vanlig metod för grundläggning av tunga konstruktioner och används ofta vid byggnation av flerbostadshus, broar och hamnar.

Slagna Betongpålar

En beprövad och kostnadseffektiv grundläggningsmetod

Slagna prefabricerade betongpålar är en vanlig metod för grundläggning av tunga konstruktioner och används ofta vid byggnation av flerbostadshus, broar och hamnar. Pålarna installeras med en pålkran som har en hög mast och hammare vilka benämns gejder och hejare. Det är en kostnadseffektiv grundläggningsmetod och används med fördel när det är höga laster i kombination med stort djup till fasta jordlager eller berg.

Aarsleff Ground Engineering har stor erfarenhet av slagna betongpålar och är Europas ledande aktör inom tillverkning och grundläggning med betongpålar. Vi designar, tillverkar, installerar och testar betongpålar för alla typer av bygg- och anläggningsverksamhet.

Vi arbetar aktivt med att förebygga miljöpåverkan, såväl klimatpåverkan som närmiljöns upplevelser av buller- och vibrationer. Vår utrustning är under kontinuerlig utveckling och med en modern maskinpark och den senaste tillgängliga tekniken kan vi erbjuda installation, pålning med mera med effektiva maskiner och bullerdämpande hammare/hejare.

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet av grundläggningsarbeten och till vår hjälp finns en modern maskinpark och hög kompetens för att utföra rätt konstruktion för just ert behov.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

Tillverkning av slagna betongpålar

The Centrum Group är koncernens fabriker för tillverkning av betongpålar med produktion och lagerhållning i Sverige, Danmark, England, Polen och Tyskland. Centrumgruppen har en standardiserad och industrialiserad tillverkning av betongpålar och den högt automatiserade produktionen säkerställer en kostnadseffektiv produkt med genomgående hög kvalitet. Fabrikerna lagerför stora volymer av standardpålar och levererar med betryggande flexibilitet till projekten.

För projektering och vägledning av olika betongpålars lastkapacitet i olika markförhållanden så tillhandahåller Centrumgruppen ett kvalificerat beräkningsprogram, Centrum Pile Select, på sin hemsida. Vid särskilda behov finns naturligtvis också möjligheten att tillhandahålla unika kundanpassade betongpålar enligt önskemål.

EPD

Centrum Pile AB har tagit fram en miljövarudeklaration (EPD) på den vanligaste betongpålen, 270 Concrete middle Pile Type 8.

En EPD (EnvironmentalProductDeclaration) är ett verifierat och publicerat dokument som beskriver produktens miljöpåverkan under dess livscykel.
Centrum Pile utgår från EPD:n i sitt arbete med att minska produkternas koldioxid avtryck.

Läs mer eller ladda ner Centrums EPD genom att följa länken: centrumpile-epd

Slagna betongpålar

Se visualiseringsfilmen nedan hur en installation går till:

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD