Förankring av stödkonstruktioner är något som krävs i vissa situationer
Förankring av stödkonstruktioner är något som krävs i vissa situationer

FÖRANKRINGAR

Ibland kräver förutsättningarna lokalt att stödkonstruktioner förankras. Det kan bero på rörelsekrav eller brist på utrymme i schaktgropen eller för att armera en jordslänt t.ex. Oavsett vad, kan vi utföra och titta på den mest fördelaktiga metoden.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD