silent piler användas för att installera spontplank
silent piler användas för att installera spontplank

Silent Piler

Specialmetod skonsam mot omgivningen –
även kallad vibrationsfri stålspont

Om de geotekniska förhållandena är gynnsamma (relativt löst lagrad eller kohesionsjord samt fri från hinder) kan en s.k. silent piler användas för att installera spontplank.

Metoden går ut på att några spontplankor först installeras varpå spontaggregatet, Silent pilern, ställs på en redan installerad spontplanka. Aggregatet klämmer sig fast i den installerade spontplankan och trycker sedan ned nästa spontplanka i spontlinjen.

Förfarandet bygger på gynnsamma geotekniska förhållanden samt att jorden är relativt fri från hinder annars blir följden aggregatet inte kan trycka ner efterföljande plank som istället måste kapas och produktiviteten blir lidande. Även längden på spontplanken (och därigenom också schaktdjup) begränsande till ca 10 meter.

Största fördelen är naturligtvis den skonsamma och tysta installationen. Aggregatet drivs av hydraulik och orsakar i princip inga vibrationer vilket gör den ideal att använda t.ex. i närheten av känsliga och befintliga ledningar.

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet spontning och till vår hjälp finns en modern maskinpark vilken innefattar flertalet enheter för s.k. ”silent piling”. Detta i kombination med ett stort lager av olika spontprofiler och kompetensen att dimensionera rätt stödkonstruktion för just ditt behov gör oss till ett självklart val när det kommer till stödkonstruktioner.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD