HÅLLBARHET

För oss på Aarsleff är ett aktivt hållbarhetsarbete grundläggande för en fortsatt sund affärsutveckling. Vi är en ansvarstagande och hälsosam verksamhet som skapar arbetsglädje, tillväxt och utveckling.  

Hållbarhet handlar om långsiktigt agerande och helhetstänk i de beslut som tas. För att uppnå detta krävs samarbete med både våra kunder och våra leverantörer. Ju tidigare vi kan börja arbeta tillsammans med våra kunder i ett projekt desto bättre förutsättningar för effektiva projektlösningar med minimal påverkan på både klimat och närmiljö samt en hög säkerhetsnivå och resursutnyttjande. Vi kan bland annat arbeta med följande:

  • Klimatsmarta designlösningar
  • Optimerade transporter
  • Alternativa material med lägre klimatavtryck

Sedan 2018 har AGE varit certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 vilket innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor inom verksamheten och att vi årligen granskas av DNV för att säkerställa att vi följer satta krav.

Färdplan 2045

Tillsammans med över 100 företag, organisationer och kommuner ställer sig Aarsleff Ground Engineering AB bakom byggbranschens Färdplan 2045. Färdplanen innebär att byggbranschen ska vara klimatneutral senast år 2045. Vi kan tillsammans i branschen vara med och påverka samhället i rätt riktning mot en hållbar framtid. Du kan läsa hela färdplanen HÄR

Vi förbättrar miljön genom att:

  • Minska vår förbrukning av fossila bränslen
  • Minska vår totala energiförbrukning
  • Öka kunskap om, och intresse för, miljö och klimat hos våra kunder och medarbetare

Vi har en klimatgrupp som arbetar med att hitta förbättringsområden och lösningar inom vår verksamhet och även i samarbete med koncern. Inom koncernen finns ett EcoCenter med fokus på att utveckla och samordna hållbarhetsarbetet inom koncernen.

JAG VILL BLI KONTAKTAD