HÅLLBARHET

För oss på Aarsleff är ett aktivt hållbarhetsarbete grundläggande för en fortsatt sund affärsutveckling. Vi är en ansvarstagande och hälsosam verksamhet som skapar arbetsglädje, tillväxt och utveckling.  

Hållbarhet handlar om långsiktigt agerande och helhetstänk i de beslut som tas. För att uppnå detta krävs samarbete med både våra kunder och våra leverantörer. Ju tidigare vi kan börja arbeta tillsammans med våra kunder i ett projekt desto bättre förutsättningar för effektiva projektlösningar med minimal påverkan på både klimat och närmiljö samt en hög säkerhetsnivå och resursutnyttjande. Vi kan bland annat arbeta med följande:

  • Klimatsmarta designlösningar
  • Optimerade transporter
  • Alternativa material med lägre klimatavtryck

Sedan 2018 har vi varit certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor inom verksamheten och årligen granskas av DNV för att säkerställa att vi följer satta krav.

Färdplan 2045

Tillsammans med över 100 företag, organisationer och kommuner ställer sig Aarsleff Ground Engineering AB bakom bygg- och anläggningsbranschens Färdplan 2045 med mål att vara klimatneutrala senast år 2045. Vi kan tillsammans i branschen vara med och påverka samhället i rätt riktning mot en hållbar framtid. Du kan läsa den uppdaterade färdplanen på Fossilfritt Sverige.

Vi förbättrar miljön genom att:

  • Minska vår förbrukning av fossila bränslen
  • Minska vår totala energiförbrukning
  • Öka kunskap och intresset för att minska miljö- och klimatpåverkan hos medarbetare, kunder och leverantörer

Vi arbetar med att hitta förbättringsområden och lösningar inom vår verksamhet och i samarbete med koncernen. Aarsleff har ett centralt EcoCenter som utvecklar och samordnar hållbarhetsarbetet tillsammans med alla bolagen inom koncernen.

JAG VILL BLI KONTAKTAD