Grundvattenarbeten görs för att avlasta temporära konstruktioner eller för att kunna arbeta i torrhet så behöver man ofta sänka nivån på grundvattnet.
Grundvattenarbeten görs för att avlasta temporära konstruktioner eller för att kunna arbeta i torrhet så behöver man ofta sänka nivån på grundvattnet.

Grundvattensänkning

Minimera risker genom god planering och kontroll av grundvattnet

En viktig del av riskhanteringen vid bygg- och anläggningsarbeten är kännedom om grundvattenförhållanden. För att avlasta temporära konstruktioner eller för att kunna arbeta i torr miljö och ha stabilt arbetsområde så kan man behöva sänka nivån på grundvattnet.

En okontrollerad påverkan av grundvatten kan få stora konsekvenser med sättningar och jordbrott som följd. En grundvattensänkning kan vara svår att begränsa till arbetsområdet och riskerar även att påverka omgivande mark och byggnader.

Aarsleff Ground Engineering kan bistå med totallösning av grundvattenhantering som undersökning, design, utförande och kontroll av grundvattensänkning.

Vi har kunskapen och utrustningen för borrning, pumpning, infiltration och elektriska installationer för bevakning och larm. Om man behöver tas hänsyn till föroreningar i jorden så har vi även utrustning för olika former av vattenbehandling för att möta erforderliga miljökrav hos recipient.

Med en planerad och kontrollerad grundvattensänkning kan de flesta osäkerheter hanteras och vi tar gärna en dialog om era förutsättningar.

Aarsleff Ground Engineering design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av grundläggningen i projekt, gärna i tidigt skede.

Vår höga kompetens och långa erfarenhet av just grundvattenfrågor inom bolaget, gör att vi kan hjälpa dig med ditt projekt och kan dimensionera rätt optimerade stödkonstruktion för just ditt behov.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD