Bild från Slussen i Stockholm där Aarsleff Ground Engineering genom för arbete med borrade stålpålar
Bild från Slussen i Stockholm där Aarsleff Ground Engineering genom för arbete med borrade stålpålar

Borrade Stålrörspålar

När de geotekniska förutsättningarna ställer särskilda krav

Borrade stålrörspålar utgör ett alternativ till slagna stålpålar när de geotekniska förutsättningarna ställer särskilda krav på installationen. Hinder i mark, lutande berg eller strikta krav på omgivningspåverkan, tex vibrationer är exempel på sådana situationer. Borrade stålrörspålar möjliggör också förankring i fasta jordlager eller berg i de fall pålarna utsätts för draglaster från ovanliggande konstruktion.

Borrade stålpålar finns vanligen i dimensioner från ca 100 mm till 1000 mm, och har stor variation i lastkapacitet.

Borrade stålrörspålar installeras med sänkhammarborrning, även kallad DTH borrning (Down The Hole). En hammare i botten på rörets insida som drivs av tryckluft eller vatten skapar slagkraft på en borrkrona med hårdmetallstift. Genom att samtidigt rotera slår sig borrkrona, hammare och rör effektivt ned genom jord och berg.

Lång erfarenhet av borrade stålrörspålar

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet av stålrörspålar och till vår hjälp finns en modern maskinpark för pålning, borrning/installation samt hög kompetens inom bolaget för att dimensionera rätt påle för just ditt behov.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

Borrade stålrörspålar

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD