Platsgjutna stödkonstruktioner avses generellt antingen en slitsmur eller en vägg av och med sekantpålar.

Platsgjutna stödkonstruktioner

Slitsmur och sekantpålevägg

När man i Sverige idag pratar om platsgjutna stödkonstruktioner avses generellt antingen en slitsmur eller en vägg av och med sekantpålar. Det blir en stabil vägg i jorden som kan ta stora laster, både horisontellt och vertikalt.

Båda metoderna är relativt sparsamt använda i Sverige och idag används metoderna i stort sett endast vid större infrastrukturprojekt i Sverige, men faktum är att de har en mycket stor potential och kan användas även till lite mindre projekt.

Med stor fördel skulle de även kunna användas istället för en konventionell tätspont vid t.ex. byggnation av ett parkeringsgarage. Vid användande av dessa metoder skulle man skapa garagets källarväggar genom stödkonstruktionen.

Slitsmur

Ordet slits är synonymt med skåra eller ränna på svenska. En slitsmur består alltså av en skåra eller ränna ner i marken som man fyllt med armerad betong. På så vis har man skapat en mur eller vägg.

Sekantpålevägg

Sekantpåleväggen fungerar på i stort sett samma sätt som slitsmuren dvs med sekundära och primära bärande element. Väggen består av borrade pålar som installeras genom att foderrör s.k. casing rör skruvas eller borras ner i marken, på varannan plats i väggens riktning. Pålarna Rören töms sedan på jord och fylls med betong. Innan betongen härdat skruvas rören upp. Pålarnas diameter varierar också och beror på i likhet med slitsmuren på laster, schaktdjup och geotekniska förhållanden.

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet av spontning och stödkonstruktioner och till vår hjälp finns en modern maskinpark och hög kompetens för att utföra rätt borrning/installation för just ert behov.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

- Platsgjutna stödkonstruktioner, I det här fallet  Sekantpålevägg – Copenhagen New Natural History Museum of Denmark

Se visualiseringsfilmen nedan hur en installation går till:

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD