Bild på en skog
Bild på en skog

Kvalitetsarbete

Ständiga förbättringar

Vi har ett arbetssätt som ska vara enkelt och tydligt att följa och därmed säkerställa kraven i projekt.
Vårt arbetssätt ska skapa förutsättningar för medarbetaren liksom tydlighet/(trygghet) för samarbetspartners och kunder

Aarsleff Ground Engineering AB är under revision för att erhålla certifiering enligt ISO 9001. 

KVALITETSPOLICY

Vi följer lagar och avtal

  • Vi följer lagar, regler och ingångna avtal som är fundamentala förutsättningar i vårt arbete och vår kvalitetsuppfattning.

Vi har kundnöjdhet som kvalitetsparameter

  • Vi förpliktigar oss till professionellt samarbete, där kundnöjdhet är en högt prioriterad kvalitetsparameter.
  • Vi förpliktigar oss att uppfylla avtalade krav och förvändningar i förhållande till kunder och kollegor.
  • Vi dokumenterar vårt arbete i en sådan omfattning att vi kan visa överensstämmelse mellan krav och utförande.
  • Vi anser att planering och omsorgsfulla förberedelser är grundläggande förutsättningar i vårt dagliga arbete.

Vi önskar kvalitetsförbättringar

  • Vi förpliktigar oss till löpande förbättringar genom systematisk styrning och övervakning av processer som har inflytande på kvaliteten.

Vi har alla ett ansvar för kvaliteten

  • Vi förväntar oss att alla medarbetare aktivt medverkar i en förebyggande- och förbättringskultur, där erfarenheter och kreativitet förmedlas och används i den fortsatta utvecklingen.

JAG VILL BLI KONTAKTAD