Slagen stålspont är en vanlig stödkonstruktion vid mark- och anläggningsarbeten
Slagen stålspont är en vanlig stödkonstruktion vid mark- och anläggningsarbeten

Slagen Stålspont

En vanlig stödkonstruktion i vått och torrt

Slagen stålspont är en vanlig stödkonstruktion vid mark- och anläggningsarbeten som behöver utföras på djupet, för att skapa en vertikal vägg, som stöd för omgivande mark vid djupa schakter eller för att torrlägga arbetsområdet vid arbete i och nära vatten.

Spont kan användas som temporär stödkonstruktion varefter den kan dras upp och återanvänds i annat projekt eller som permanenta stödkonstruktioner vid bestående nivåskillnader, ex. kajkonstruktioner.

En slagen stålspont kopplas samman i spontlås så att de bildar en sammanhängande vägg. Vid stora nivåskillnader och/eller stora laster kan sponten behöva kompletteras med invändiga stöttor, så kallade strävor, eller bakåtförankras med jord- eller bergstag

Det finns olika spontprofiler och metodval beroende på stödkonstruktionens syfte, laster och omgivningspåverkan. Vanligtvis installeras spontprofilerna med en vibrator som är fast monterad på maskin eller som frihängande i en kran, alternativt med borrigg.

Vibrationerna reducerar motståndet i jord och spontlås vilket möjliggör slagning och dragning av långa spontplank under rätt geotekniska förutsättningarna.

Lång erfarenhet av spontarbeten

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet spontning och till vår hjälp finns en modern maskinpark för slagning och dragning, ett stort lager av olika spontprofiler och kompetensen att dimensionera en stödkonstruktion för just ditt behov.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

Stålspont

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD