För att reducera inflöde av grundvatten via berg genomförs tätning under och längs med spont med ridåinjektering
För att reducera inflöde av grundvatten via berg genomförs tätning under och längs med spont med ridåinjektering

Ridåinjektering

Skapa en vattentät ridå/skärm i jord eller berg

Tätningsåtgärder kan vid behov behöva vidtas för att undvika grundvattennivåsänkningar utanför stödkonstruktionen. En metod att göra detta vid läckage i jord/berg är genom injektering. I berg utförs en så kallad ridå- och botteninjektering samt i jord utförs en så kallad kontakt- och jetinjektering.

För att reducera inflöde av grundvatten via berg genomförs tätning under och längs med spont med ridåinjektering, det innebär att hål borras utanför sponten ned i berget varefter injekteringsmedel trycks ut och det gör då att man erhåller en vattentät skärm för stödkonstruktionen. Under jord samt av bergbotten utförs en botteninjektering vilket innebär borrhål och injektering genom schaktbotten.

Ridåinjektering i spontlinjen utförs vanligen efter att jetpelare installerats. Ridåinjekteringen utförs genom samma rör som jetpelarna installerats genom eller i särskilda rör. Rören urborras och tätningsmanschett installeras ofta på olika djup i borrhålen för sektionering av tätningsinsatserna. Ridåinjekteringen görs så att man får en sammanbindning med ovanliggande tätning med jetpelare.

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet av grundläggningsarbeten och till vår hjälp finns en modern maskinpark och hög kompetens för att utföra rätt konstruktion för just ert behov.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD