Säg lediga tjänster hos oss på Aarsleff Ground Engineering
Säg lediga tjänster hos oss på Aarsleff Ground Engineering

Sekantpålar

Borrade platsgjutna pålar – för de största lasterna

Sekantpålar, borrade platsgjutna pålar, även kallade grävpålar eller ”in situ” pålar, är en metod där man borrar eller gräver ett hål i marken varefter man armerar och fyller hålet med betong så att en betongpåle tillverkas på plats ”In situ”. Vid borrningen används ett foderrör som hindrar omgivande massorna från att rasa in i hålet. Samtidigt som pålen gjuts med betong brukar foderröret dras upp för att återanvändas i nästa påle och den omgivande jorden får utgöra formen när betongen bränner.

Borrade platsgjutna pålar kan utföras i stora dimensioner med mycket hög lastkapacitet och utan den problematik med vibrationer och massaundanträngning som slagna pålar kan ge upphov till.

Pålarna kan placeras i direkt närhet till varandra och kan då uppta extremt höga laster från ovanliggande konstruktion. Världens skyskrapor är normalt utförda med denna typ av grundläggning.

Aarsleff Ground Engineering har lång erfarenhet av borrade platsgjtutna pålar och till vår hjälp finns en modern maskinpark för pålning, borrning/installation samt hög kompetens inom bolaget för att dimensionera rätt påle för just ditt behov.

Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod i ditt projekt, gärna i tidigt skede.

Referenser:

Se visualiseringsfilmen nedan hur en installation går till:

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD