Vi utför marina konstruktioner inom hamnar och färjelägenkustskydd med tätningar av vallar, dammar och utloppdykdalber samt arbetsbryggor och havsbaserade vindkraftsfundament.
Vi utför marina konstruktioner inom hamnar och färjelägenkustskydd med tätningar av vallar, dammar och utloppdykdalber samt arbetsbryggor och havsbaserade vindkraftsfundament.

MARINA KONSTRUKTIONER

Specialistkunskap till sjöss

Aarsleff Ground Engineering har under drygt 40 år specialiserat sig på hamnar och marina konstruktioner. Vår specialistkompetens bygger på lång erfarenhet vilket gör oss till en stark samarbetspartner med en egen flotta av flytande enheter, inklusive stora jack-up arbetsplattformar.

Våra Marina anläggningsprojekt inkluderar bland annat:

 • Hamnar och färjelägen
 • Kustskydd med tätningar av vallar, dammar och utlopp
 • Dykdalber, arbetsbryggor och havsbaserade vindkraftsfundament

Referenser:

 • Lilla Lidingöbron (UE till Implenia, Byggherre Lidingö Stad)
 • Ystad Hamn (Totalentreprenad, Byggherre Ystad Hamn)
 • Färjenäs Kaj Göteborg (Totalentreprenad, Byggherre Räddningstjänsten StorGöteborg)
 • Umeå Hamn (UE till Nåiden, Byggherre Umeå Hamn)
 • Kryssningskaj Visby (Totalentreprenad, Byggherre Region Gotland)
 • 196 Värtahamnen_SE (Totalentreprenad, Byggherre Stockholms hamnar)
 • Stridsbergsbron (UE till Peab, Byggherre Trollhättan Stad)
 • Förtöjningsdykdalb till Oljehamnen Göteborg (UE till Skanska, Byggherre Göteborgs Hamn)
 • Arendal (UE till NCC, Byggherre Göteborgs Hamn)
 • Färjeläge 13 & 14 Trelleborg Hamn (UE till Peab, Byggherre Trelleborgs Hamn AB)

Pågående projekt:

 • Halvön Masthuggskajen, Göteborg (Totaltentreprenad)
  Projektsida (extern länk): Masthuggskajen
 • Farehamnen, Varberg (Totalentreprenad)
  Projektsida (extern länk): Farehamnen
 • Södertälje sluss och kanal, Södertälje
  Projektsida (extern länk): Södertälje Sluss & Kanal
Aarsleff - Trelleborg Hamn

Ombyggnad, tillbyggnad, upprustning, flytt, modernisering eller utvidgning – det kan finnas flera anledningar till att färjelägen eller hamnområden behöver vår kompetens. Aarsleff har gedigen erfarenhet av både nybyggnationer och ombyggnationer av hamnar, kajer och andra marina anläggningar. För denna typ av projekt krävs både erfarenhet och specialistkompetens, vilket vi kan erbjuda tillsammans med en skräddarsydd projektlösning.

Vi har både den tekniska kompetens som de maskinella resurserna som krävs för att grundlägga ett färjeläge eller en hamn. Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering och framtagande av rätt grundläggningsmetod för just ert projekt, gärna i så tidigt skede som möjligt.

På grund av klimatförändringar, erosion från hav i kombination med en ökad trafik av båtar och fartyg kan kustskydd komma att vara en nödvändig åtgärd att vidta för att skydda den infrastruktur som kan påverkas av den ökade erosionen. För ungefär 15 procent av Sveriges havskuster finns förutsättningar för stranderosion. Aarsleff har både erfarenhet, teknisk kompetens och den maskinflotta som krävs för att bygga Kustskydd.

Dykdalber används för att förtöja eller styra undan fartyg för att undvika att kollidera med ex. brofästen eller andra fasta element i hamnar och farleder. En dykdalb består av pålar som är förankrade i eller står på havsbotten och vi kan hjälpa er med att påla eller borra för dem.

Aarsleff har också stor erfarenhet av att designa och utföra arbetsbryggor som användas för att möjliggöra byggnation på/ från vatten. Ofta består arbetsbryggan av slagna träpålar som får sk okbalkar av stål på sin topp. På dessa balkar läggs därefter sk körbalkar och överst lägger man stockmattor som fungerar som arbetsyta.

Man kan också använda andra bärande element för att optimera och anpassa konstruktion efter rådande förhållande, allt för att erbjuda den bästa lösningen för vår kund! Detta kan vår interna designavdelning hjälpa projektet med!

Offshore- och marina specialkonstruktioner finns som grund för morgondagens lösning av infrastruktur och energikällor. Efterfrågan på klimatsmart energi ökar snabbt runt om i världen och många länder strävar efter en mer koldioxidreducerande energiproduktion. Aarsleff var en av pionjärerna när det gäller att skapa fundament för vindkraftsparker till havs och har bidragit till att driva utvecklingen under de senaste 20 åren med projekt i bland annat Danmark, Tyskland, Storbritannien och Taiwan.

Se visualiseringsfilmen nedan om hur vi anlägger ett nytt färjeläge och kustskydd:

VILL DU VETA MER OM MARINA KONSTRUKTIONER?

Kontakta Viktor Bergsten, Affärschef, 0768-30 13 12, vsu@aarsleff.com

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD