Project Description

Aarsleff Ground Engineering fick under oktober 2020 i uppdrag av PEAB Anläggning att ta över grundläggningen från tidigare underentreprenör med att utföra allt spontarbete i Trelleborgs Hamn.

Uppdraget bestod av att placera ca 700 krönmeter spont på öppet vatten. För att lyckas med detta uppdrag använde vi oss av Jack-up VI med en Vibromaskin (ABI) som vibrerade ner sponten i kalkberget till rätt djup och på rätt plats.

Arbetet gick långt över förväntan och framgången i detta projekt låg bland annat i kombinationen av rätt utrustning och rätt personal. Vibromaskin och jack-up kunde mobiliseras omgående från vår stora maskinpark i Danmark.
Med rätt planering och bemanning kom vi upp i höga kapaciteter och kunde sätta upp till 30 dubbelplank per dag, vilket är en fantastisk bedrift.

På endast 5 veckor lyckades Aarsleff installera all spont och förutom att vi gick i mål betydligt tidigare än planerat fick vi även en mycket nöjd kund.

Beställare: PEAB
Utrustning: Vibromaskin (ABI)
Teknisk omfattning: 

  • 700 krönmeter spont
  • Spontplank 12 & 14m