Arbetsmiljö

På Aarsleff tar vi hand om varandra. Vi vill vara bäst i branschen - även när det gäller arbetsmiljön.

Vi har en ambition om noll olyckor, för alla ska kunna arbeta säkert och trivas under ett livslångt och utvecklande arbetsliv hos oss. Att ta hand om varandra innebär att vi som chefer och medarbetare tar ansvar för både vår egen och våra kollegors säkerhet och välbefinnande.

Arbetsmiljöpolicy

  • Vi tar hand om varandra när vi tar oss tid att planera vårt arbete noggrant.
  • Vi ser till att vi följer arbetsmiljölagen och andra bestämmelser.
  • Vi bedömer alla hälso- och säkerhetsrisker, undanröjer faror och ger instruktioner innan vi börjar arbeta.
  • Vi prioriterar en hälsosam och säker arbetsmiljö före ekonomiska och andra överväganden.
  • Vi tar hand om varandra när vi visar respekt, ställer frågor, är nyfikna och uppmärksamma på våra kollegor.
  • Vi visar omsorg om varandra när vi säger ifrån, stannar upp och ingriper om vi ser att en uppgift inte utförs korrekt eller om vi märker att en kollega inte trivs.
  • Vi tar hand om varandra när vi arbetar strategiskt för att involvera både medarbetare och arbetsmiljöorganisation för att löpande förbättra arbetsmiljön.
  • Vi delar kunskap och samarbetar så att vi lär oss av egna och andras erfarenheter. På så sätt säkerställer vi samma höga fokus på arbetsmiljön i hela Aarsleff.
  • tar hand om varandra när vi engagerar oss i utvecklandet av nya lösningar, nya verktyg och nya arbetssätt som förbättrar vår arbetsmiljö på byggarbetsplatsen, i produktionen eller på kontoret. På så sätt förebygger vi olyckor, nedslitning, och stress. Detta gynnar den enskilda medarbetaren, Aarsleff och samhället i stort.
  • Vi tar hand om varandra för vår egen, våra kollegors och våra familjers skull. 

JAG VILL BLI KONTAKTAD