Published On: 28 september, 2023

Fler kvinnor söker sig till byggbranschen – kompetens och mångfald ökar

Aarsleff Ground Engineering har nyligen slutfört en betydande rekryteringsinsats, där företaget på bara sex veckor anställt sex nya medarbetare – samtliga kvinnor. Denna prestation är utöver en insats för en stark arbetsstyrka en reflektion av engagemang för mångfald och inkludering inom en bransch som traditionellt domineras av män.

Angelica Lindström, HR-chef på Aarsleff Ground Engineering, berättar att det ligger hårt arbete bakom att jobba för jämställdhet, mångfald och inkludering inom företaget. Den lyckade rekryteringsinsatsen menar hon är ett resultat av den genuina viljan att bedriva en verksamhet som verkligen är inkluderande och lägger kraft på att attrahera kompetens för en mångsidig arbetsstyrka.

– Vi hade nyligen ett behov att tillsätta ett flertal olika lediga tjänster i organisationen på kort tid. Vårt fokus är alltid på kompetens och för dessa tjänster visade det sig att flera av de mest kvalificerade kandidaterna var kvinnor. Verkligen stimulerande att se att fler kvinnor söker sig till vår bransch och till oss.

Delade erfarenheter

För att attrahera fler kvinnor till en traditionellt mansdominerad bransch, har Aarsleff satsat på olika initiativ. Företagskulturen och arbetsmiljön, känd som #AarsleffPeople, menar Angelica är en bidragande faktor till att locka fler.

– Mångfald och inkludering är en integrerad del av vår strategi. Det är en viktig faktor för att skapa en bättre arbetsmiljö och för att säkerställa en bredare kompetensförsörjning, säger Angelica. Vi har bland annat aktivt marknadsfört oss i sociala medier och deltagit i temadagar för att attrahera fler kvinnor till anläggningsbranschen. Vi ser att våra olika initiativ under året gett positivt resultat då vi får in fler kvinnliga ansökningar på våra lediga tjänster. Sedan har våra fantastiska medarbetare berättat om arbetsmiljön samt kulturen från sitt perspektiv, vilket också bidragit till att fler tjejer sökt till oss. Effekten av insatserna ser Angelica ljust på och säger att det stärkt företaget redan.

– De långsiktiga effekter kommer att vara samma som forskningen visar – ökad innovation, högre lönsamhet, bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro, för att bara nämna några.

En långsiktig satsning

För andra företag som funderar på att ta liknande steg för att öka mångfalden i sin arbetsstyrka, ger Angelica Lindström några råd.

– Det är viktigt att ha arbetsmiljö och företagskultur högt upp på agendan. Företagets ledning måste förstå att detta är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang och uthållighet, säger Angelica.

Hon betonar också att det inte räcker med att enbart arbeta för en numerärt jämställd fördelning inom företaget för att uppnå jämlikhet.

– Det räcker inte att företagen har en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, om de inte också tar vara på och värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. För att kunna göra det behöver man jobba med inkludering – det vill säga med företagskulturen som helhet i organisationen. Och leva som man lär.