Published On: 14 december, 2023

Södertälje Kanal som ny efter utmanande renovering

Under de senaste två åren har Aarsleff haft uppdraget att renovera Södertälje Kanal med fokus på kanalens väggar. Med innovativa lösningar hanterades utmaningarna smidigt. Allt för att inte orsaka störning för kanaltrafiken. Ett projekt som fått användning av nästan alla verktyg i det välutrustade verktygsförrådet.

Utmanande förhållanden

Projektet har haft många utmanade delar. Först och främst bjuder kanalen på geotekniskt svåra förhållanden. Platsen är en så kallad ”rullstensås”, där man stöter på flera olika underlag som berggrund, rullsten och grus, men även gyttja och lera. En del av arbetet hade redan påbörjats innan Aarsleff tog över för de avslutande momenten. Det krävdes vissa reparationer innan det var möjligt att göra klart dessa delar.  Sammanfattningsvis har mer än 600 förankringar utförts, både i mark och berg. Pålar har både borrats och slagits ner. Betongfyllningar har gjorts. Nu är det säkrat mot erosion. Samtidigt har ny spont installerats och befintlig förstärkts. Arbetet utfördes med bland annat påsvetsade förstärkningsrör och ”jet grouting”, som sen högtrycksstabiliserats med cementmassa.

Inget trafikstopp pga renoveringen

Södertälje Kanal, som är 5,2 kilometer lång och cirka 50 meter bred, är en maritim livsnerv som leder till Stockholm via Mälaren. I kanalen passerar fartyg dagligen, varav en del så stora som upp till 125 meter långa. Trafiken fick inte hindras eller stoppas under renoveringen. Därför var utförande förhållanden extra tuffa eftersom arbetet i kanalen då måste utföras samtidigt med kanaltrafiken.  Det krävdes specialbyggda arbetspråmar på endast 7,5 meter bredd, så att fartygen kunde passera obehindrat. När arbetet krävde bredare pråmar fick man planera in pauser, och pråmen flyttas, för att låta fartygen passera obehindrat. Det krävde en hel del logistikplanering och stor flexibilitet för att utföra förflyttningarna. En utmaning som projektchefen Dennis Jensen och hans kompetenta team klarade med bravur.

God kommunikation och samarbetsvilja

Vi har verkligen fått använda vår innovationskraft i detta projekt. Kanalen var för smal för att våra pråmar skulle kunna ligga i utan att hindra trafiken, så då fick vi bygga en smalare pråm. Men inte alla moment kunde utföras med den smalare pråmen, så vi fick planera logistiken noga och tajma för att få till förflyttningar av pråmar, personal och material i god tid, för att inte orsaka stopp för fartygstrafiken. Trots dessa stora utmaningar lyckades vi få projektet i hamn, i tid. Alla involverade har gjort ett fantastiskt jobb, berättar Dennis och skickar en tackhälsning för fint samarbete till uppdragsgivaren – Trafikverket.

Utan Trafikverkets fulla förståelse över de tuffa förhållandena och en vilja att diskutera bästa tillvägagångssätt, design och metod, skulle vi inte stå här idag med ett så lyckat projekt, avslutar Dennis.