Published On: 19 december, 2023

Stabil grund klar för stort logistikcenter

Aarsleff Ground Engineering har nyligen avslutat grundläggningen för ett stort logistikcenter på Händelö utanför Norrköping. Området, som lagerbyggnaden står på, är 62 500 kvadratmeter stort. Det motsvarar nästan 9 fotbollsplaner. Ett helt klart imponerande bygge.

PostNord beslöt sig för att satsa stort och utveckla sin verksamhet genom att investera i ett nytt lager. De gav YLAB Larssons Bygg huvuduppdraget att få allt på plats. Aarsleff fick det fina förtroendet att lägga grunden för lagerbyggnaden. Ett arbete som startade i våras och blev klart under oktober. Grundläggningsarbetet leddes av projektledare Max Ortiz Farge, som är väldigt nöjd med hur hela projektet löpt med alla parter involverade.

Max berättar;

Utmaningen på varje grundläggningsprojekt är ju att förstå de geotekniska markförhållandena. På detta stora område kunde vi tidigt konstatera att jordlagrets djup var mycket varierande. På flera ställen fanns indikationer på att det kunde vara mindre än 3 meter. För att använda betongpålar, krävs normalt ett jordlager till berg på mer än 3 meter, för att vara stabilt förankrade. Så vi behövde ta med i beräkningen att borrade stålpålar skulle krävas. Och så blev det. Båda metoderna krävdes i varierande omfattning över området.

Region Öst

Max Ortiz Farge och Mathias Einarsson

Många pålar blev det

2124 betongpålar och 529 stålpålar har nu fått sina platser och ska hålla grunden på plats. Stabilt sitter de i marken, installerade av proffs på pålning. Med det stora området och den tighta tidsplanen, kunde det ibland vara två borriggar och två pålkranar i gång samtidigt. En härlig syn för en grundläggare.

En god dialog och samarbete

Max understryker vikten av en bra dialog och samarbete i den här typen av projekt med många aktörer som gör olika moment samtidigt, på samma område. Skall det löpa på friktionsfritt och smidigt är kommunikationen en viktig faktor. Kanske något man skulle kunna ta för givet, men det beror ju helt på individernas vilja och förmåga att samarbeta smidigt.

Bra och tydlig kommunikation mellan alla olika aktörer i projektet har varit en nyckelfaktor. Då tänker jag på konstruktörer, anläggare, stombyggare och personerna på beställarsidan. Jag är väldigt glad och nöjd med hur väl det har fungerat här. Dialogen har varit väldigt konstruktiv och alla har visat stor samarbetsvilja, berättar Max. 

Projektet har haft en väldigt tight tidsplan, vilket har inneburit intensiva arbetsdagar med mycket som pågått samtidigt. En mix som kan ställa till det om inte alla involverade förstår hur var och en påverkar och är flexibla för justeringar om behov uppstår.

Samtliga parter har varit lösningsorienterade och sett till helheten. Därför har det flutit på utan några större problem eller tråkiga överraskningar. Det har också gjort att det har varit en härlig stämning under projektets gång, förklarar Max.

Tight tidsplan höll

13 effektiva grundläggningsveckor blev det totalt som höll tidsramen. Överlämningen är gjord och en ny fas för bygget är påbörjad. PostNord planerar för att få lagret i drift under kvartal två nästa år.

Jag vill passa på att tacka YLAB, med Daniel Sigurd i spetsen, och vår skickliga personal för ett fantastiskt fint genomfört projekt, avslutar Max.

Hör av dig

Har du frågor om grundläggning eller vill inkomma med en anbudsförfrågan, tveka inte att höra av dig till Mathias Einarsson, ansvarig för Region Öst,  maei@aarsleff.com.