Published On: 18 oktober, 2022

Första elektriska året

Den 18 oktober 2021 anlände världens första batteridrivna pålkran till Sverige och Aarsleff Ground Engineering blev därmed det första bolaget i historien att kunna erbjuda fossilfri grundläggning, en viktig satsning i tiden.

Det första skarpa projektet för den batteridrivna pålkranen var i Mölndal för att påla för ett Innovations kluster inom Life science. Från Mölndal vidare till Karlstad för att grundlägga Karlstads första höghus med träkonstruktion sen vidare till Norrköping. De flesta projekt har haft stort fokus på hållbarhet och miljö, vilket var en av anledningarna till att investeringen gjordes från allra första början. Att kunna erbjuda våra kunder ett klimatsmart alternativ och en mer klimatvänlig arbetsplats, något som också är en nödvändighet för att fortsätta ligga i framkant av utvecklingen.

Sedan pålkranen sattes i drift har den haft ett fullspäckat schema. Pålkranen har varit på projekt i Sundsvall i norr till Kungsbacka i väst och man har haft möjligheten att testa dess kapacitet till fullo.

– Kapaciteten är densamma som hos våra andra maskiner av motsvarande typ men utan elmotor. Likt en elbil så är den starkare och kraft finns tillgänglig direkt för att använda fler funktioner samtidigt, säger Morgan Sjögren, teknisk chef på Aarsleff Ground Engineering.

Pålkranen från Junttan, som är av modellen e-Junttan PMx2e bygger på samma konstruktion som en PMx22, men där den konventionella dieselmotorn bytts ut till en elmotor på 266 kW. Den drivs på ett batteripaket på 396 kW och som backup finns ett extra batteripaket.

– Vi har som oftast klarat oss på ett batteri under en arbetsdag, och när vi byter så gör vi det i slutet av dagen, berättar Morgan. Utmaningen med en batteridriven pålkran är inte pålkranen eller batteripaketet i sig, utan att se till så att ström finns framdragen på byggarbetsplatsen innan vi kommer. Ofta så dras den fram efter att grundläggningen är gjord.

De något svårimponerade operatörerna har bara bra saker att säga om maskinen. En av de stora fördelarna har varit arbetsmiljön kring pålkranen. Vid mätning av ljudnivån där mätningen bestått av en hel cykel, d.v.s. från att pålen tas in i hejaren och till det att maskinen är redo för att ta in nästa, då är den genomsnittliga ljudnivån kraftigt reducerad till följd av att elmotorn är tyst. Detta gynnar både de som arbetar med maskinen och omgivningen.

– Jag tycker om denna pålmaskin lika mycket som den förra jag körde, som var en PMx22, det är ingen skillnad på dem mer än att man behöver ladda den batteridrivna, säger Glenn Brorsson, maskinoperatör på Aarsleff Ground Engineering.

För drygt två veckor sedan fick Aarsleff klimatpremien beviljad av Energimyndigheten och på frågan om fler batteridrivna pålkranar är på ingång, blir svaret något vagt och öppet för tolkning.

– Det får framtiden utvisa, det finns fler steg att nå inom elektrifieringen och det ska bli intressant att se vad nästa blir, avslutar Morgan Sjögren.

Glenn sitter i en pålkran och tittar in i kameran

Läs intervjun med Glenn Brorsson, pålkranens operatör.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!