UTBYGGNAD AV LOGISTIKANLÄGGNING I BRUNNA, STOCKHOLM

Brunna Logistikpark är strategiskt belägen norr om Stockholm och den stora logistikanläggningen fortsätter att växa.

Redan 2012 utförde Aarsleff grundläggningen för Zalandos centrallager. När det nu var dags för en utbyggnad fick vi förnyat förtroende. Den nya utbyggnaden innebär en utökad yta på ca 18,900 m2.

För att försäkra sig om att den nya utbyggnaden skulle stå stadigt fick Aarsleff Ground Engineering uppdraget av NREP/Logicenters att utföra all grundläggning samt dimensionering.

En stabil grund säkerställdes genom att det installerades ca 48,000 meter betongpålar och 3,340 meter borrade stålrörspålar.
För att optimera projektet och möta kundens tidplan användes tre pålkranar, två PMx22 och en PM23. Läs mer om grundläggning i Stockholm.

Beställare: NREP/Logicenters
Utrustning: 2st PMx22, 1st PM23, Sennebogen larvkran
Teknisk omfattning: 

  • 1708 st betongpålar med dimensionerna 235×235 (ca 48,000 meter)
  • 104 st stålrörspålar 170/10 (3,340 meter)