Project Description

Avloppsledningarna under motorvägen vid Segekaruselllen var cirka 60 år gamla och fick ett nytt foder utan att marken och vägen behövde grävas upp och orsaka trafikstörningar under en lång tid. Under tiden pumpades spillvattnet från Arlöv genom en rörportal som stod över vägbanan. Sammanlagt utfördes fem installationer om totalt 304 meter. Två installationer i dimensionen 800 millimeter och tre installationer i dimensionen 500 millimeter, varav tre installationer härdades med UV-ljus och två parallella dykarledningar installerades och härdades med ånga. Dessutom renoverades fyra brunnar med Aarsleffs fiberbetong.

Läs mer om spontning här.

Läs mer om projektet i sydsvenskan!

Spontning för dammsäkerhetshöjande åtgärder

Beställare: SM Entreprenad AB
Projekttyp: spontning