Bild på en skog
Bild på en skog

Miljöpolicy

Systemastiskt miljöarbete

Aarsleff Ground Engineering AB är certifierade enligt ISO 14001:2015 inklusive Energikartläggning enligt STEMFS 2014:2. Vi arbetar systematisk med miljö- och energifrågor som en del i vårt arbete för att nå en hållbar verksamhet.  

Våra betydande miljöaspekter är:  

 • Dieselförbrukning 
 • Elförbrukning
 • Emissioner från diesel och eldningsolja 

Genom att minska vår energiförbrukning bekämpar vi klimatförändringarna vilket är både ett av FN:s globala mål och ett av Sveriges miljömål. Vi har även ställt oss bakom Byggbranschens Färdplan 2045 vilket innebär att vi ska ha ett nollutsläpp av växthusgaser senast 2045.  

 Vårt fokus inom miljö och energi ligger just nu på att minska vår diesel- och eldningsoljeförbrukning och därmed minska våra utsläpp av växthusgaser. Vi har som mål att senast under 2022 minska våra fossila drivmedel med 10 % och vår eldningsolja med 100%. Följande aktiviteter arbetar vi med nu för att uppnå målen: 

 • Eldrift i produktion samt på tjänstebilar
 • Minska tomgångskörning på befintliga dieselmaskiner
 • Övergång till delvis biobränslen på befintliga dieselmaskiner 
 • Ersätta eldningsolja som uppvärmning med bergvärme 
 • Kompetensutveckling i miljö- och energifrågor hos alla våra medarbetare 

Förutom ovanstående mål och aktiviteter arbetar vi även med att substituera miljöfarliga kemikalier från produktion samt att installera automatisk uppföljning på våra elmätare för att lättare kunna hitta de stora elförbrukarna. 

Verksamhetspolicy 

Vår verksamhetspolicy säger följande inom miljö- och energi: 

Vi tar ansvar för vår miljö- och energipåverkan samt engagerar oss i vårt dagliga arbete där arbetsmiljö, trivsel och hållbar utveckling är i fokus. 

För oss på Aarsleff Ground Engineering AB innebär detta att:

 • Vi undviker skador på människa och natur genom att arbeta förebyggande.
 • Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar av produkter och processer.
 • Vi uppfyller lagar, bestämmelser, tillstånd och övriga krav som ställs på vår verksamhet.

Resultatet av vårt fokuserade arbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling.

JAG VILL BLI KONTAKTAD