Published On: 3 juli, 2023

Matthias Eriksson tar Aarsleff Ground Engineering i syd mot en spännande framtid

På Aarsleff Ground Engineering står vi inför spännande utmaningar och möjligheter i Sydsverige. Vi hade nöjet att få en pratstund med Matthias Eriksson, som nyligen har antagit rollen som arbetschef för Aarsleffs verksamhet i syd, för att få en inblick i regionens framtid och fokusområden.


När vi frågade Matthias om de mest spännande och innovativa projekten som Aarsleff har planerat framåt blev svaret både intressant och mystiskt, och antyder på att Aarsleff i syd är på väg att ta ledningen inom en ny teknik och bana vägen för innovation inom branschen i Sverige.

– Utan att säga för mycket så finns ett spännande projekt med en teknik som inte utförs i Sverige men som är stort i övriga Europa. Vi är i nära kontrakt och har stora förhoppningar att detta ska genomföras och kommer då att bli banbrytande, berättar Matthias.

När det kommer till framtiden för företagets verksamhet och de utmaningar som kan uppstå på kort och lång sikt, är Matthias medveten om de rådande förhållandena.

– Utmaningen för tillfället är så klart en sviktande marknad. Byggnationen av bostäder kommer troligtvis avta, men än så länge kommer det in mycket förfrågningar av alla slag. Vi jobbar hårt för att bygga relationer med framtida kunder och vara en trogen samarbetspartner i kommande projekt. 

Hållbarhet en viktig del

Hållbarhet är också en viktig fråga för Aarsleff. Matthias betonar att en viktig del i kommande uppdrag är minimering av påverkan på miljön och säkerställande av hållbarhet i projekten.

– Centrum Piles nya pålfabrik i Dalby är en del som gör att vi kan hålla nere vår miljöpåverkan, tack vare kortare transportsträckor. Vi jobbar också aktivt för att automatiskt kunna beräkna och jämföra klimatpåverkan mellan olika tekniska lösningar. 

När det gäller skillnaderna i tekniker mellan Sydsverige och andra delar av landet nämner Matthias att geotekniska skillnader kräver viss anpassning.

– Skillnad i geotekniken gör att vårt erbjudande måste anpassas. Till exempel finns en större efterfrågan på stödkonstruktioner än på exempelvis slagna stödpålar, på grund av den bärkraftiga jorden.

Ser möjligheterna

Vi avslutade intervjun med att fråga Matthias om hur han ser på de tidigare nämnda utmaningarna inom grundläggning i regionen för närvarande. Svaret är att Matthias ser ljust på situationen och väljer att använda omständigheterna som möjligheter.

– Vi ser möjligheten att förbereda oss för när skiftet sker. Vi kommer att stå redo när konjunkturen vänder, säger Matthias.

Det är tydligt att Matthias med Aarsleff Ground Engineering i syd är engagerat i att möta framtidens behov och utmaningar inom grundläggningsbranschen. Vi ser fram emot att se Matthias och Aarsleff Ground Engineering fortsätta att leverera banbrytande projekt, prioriteringen av hållbarhet och anpassning för regionens specifika behov!