Published On: 8 maj, 2023

Ny dykdalb på uppdrag av Göteborgs Hamn

Aarsleff Ground Engineering vinner upphandling för att bygga ny dykdalb och breddning av ramp för Göteborgs Hamn

Aarsleff Dykdalb Göteborgs Hamn

Aarsleff Dykdalb Göteborgs Hamn

Aarsleff Ground Engineering (AaGE), specialister inom grundläggning och marina konstruktioner, har vunnit upphandlingen för att bygga en ny dykdalb och bredda en närliggande ramp i Göteborgs Hamn, kajplats 713. Kontraktssumman uppgår till 20,7 miljoner SEK.

Som utförandeentreprenör av projektet kommer AaGE att bygga en ny dykdalb med tillhörande gångbro samt bredda den redan befintliga rampen för att möjliggöra en effektivare hantering av lastning och lossning av gods. Projektet förväntas bidra till en ökad kapacitet och förbättrad säkerhet i Göteborgs Hamn.

”Aarsleff är stolta över att ha vunnit upphandlingen för att bygga den nya dykdalben och bredda rampen i Göteborgs Hamn”, säger. John Gunnarsson, operativ chef för projekt på Aarsleff Ground Engineering. ”Vi ser fram emot att använda vår expertis inom grundläggning och marina konstruktioner för att leverera en högkvalitativ lösning som förbättrar Göteborgs Hamns infrastruktur.”

Arbetet förväntas påbörjas hösten 2023 och slutföras våren 2024. För mer information om Aarsleffs expertis inom grundläggning och marina konstruktioner, läs mer under marina konstruktioner.

 

För mer information:

John Gunnarsson, operativ chef Projekt
0702-19 36 30
jogu@aarsleff.com