I går, den 17 november, togs det första spadtaget för Farehamnen i Varberg.

Fram till sommaren 2024 kommer Per Aarsleff A/S att genomföra en totalentreprenad för 140 meter ny pir, 325 meter ny kaj och 88 000 kvadratmeter nytt landområde.

Aarsleff Ground Engineering AB deltar i projektet först och främst med att utföra grundläggningen av kajen och piren. Utöver grundläggning deltar Aarsleff Ground Engineering AB även i markarbetet som just nu fyller området med sprängsten samt en överlast på hela ytan för att påskynda den sättningsbenägna leran i hamnområdet. Rohde Nielsen A/S kommer att ansvara för muddringsarbetet på 500 000 kubikmeter, vilket kommer att öka vattendjupet i hamnbassängen framför kajen och piren till minst 11 meter.

Kontraktet är värt ca 577 miljoner SEK, och vi ser fram emot att komma i gång och använda den tidigare erfarenheten, senast från Ystad hamn, men också Värtahamnen i Stockholm, Visby hamn på Gotland och naturligtvis de många hamnutvidgningar som genomförts i Danmark.

Varbergs kommun är byggherre för projektet och utbyggnaden kommer att ge utrymme för import och export av träprodukter och frigöra utrymme för bostäder i det gamla hamnområdet. Niras A/S är konsult i projektet.

HAR DU FRÅGOR GÄLLANDE FAREHAMNEN?

Kontakta Ole Steen Christesen, Projektchef, +45 2026 3325, och@aarsleff.com