På uppdrag av LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG har Aarsleff Ground Engineering påbörjat arbetet med att installera nya kontaktledningsfundament för Trafikverket där järnvägen mellan Varberg och Borås ska uppgraderas och moderniseras.

I och med att delar av järnvägen ersätts och byts ut med helt nya spår kommer detta arbete bidra till ett modernt, pålitligt och robust järnvägssystem och minska antalet driftstörningar. Aarsleff Ground Engineering arbetar i detta projekt tätt tillsammans med One Company, Aarsleff Rail A/S och Anker AB.

Förutsättningarna på plats är krävande på grund av de skiftande markförhållandena (lera, sten och berg) vilket gör att man behöver arbeta med olika typer av fundament, från 4m betongfundament med en diameter på 355mm till 6m långa fundament med en diameter på 555mm. Till detta projekt arbetar man även med specialpålar som med långa järnprofiler på mellan 10-12 meter förs genom fundamenten för att säkra upp mot all yttre påverkan.

Eftersom arbetet under dom första månaderna endast får utförs nattetid då kraftledningarna är avstängda, har de dessutom endast en 5-timmars period på sig att utföra sitt jobb. Detta kräver noggrann planering och man beräknar kunna installera 9 st fundament under vardagarna och 5 st fundament under helgerna.

Målet är att installera 35 st fundament per vecka och arbetet beräknas pågå fram till december 2021. Under denna period kommer Aarsleff Ground Engineering att installera totalt ca 1500 st fundament för att stärka hela systemet.

Aarsleff Ground Engineering påbörjat arbetet med att installera nya kontaktledningsfundament för Trafikverket där järnvägen mellan Varberg och Borås ska uppgraderas och moderniseras

Vill du veta mer?
Kontakta oss!