VÄRTAHAMNEN I STOCKHOLM

Värtahamnen, som är den största av Stockholms hamnar, ska utvidgas och det uppförs en helt ny hamn på 85 000 kvadratmeter i hamnbassängen, medan de gamla hamnområdena görs om till nytt stadsområde.

Utvidgningen av hamnen omfattar utbyggnad av piren som pålgrundlagt brodäck, etablering av en ny 1 200 meter lång kaj med fem färjelägen till färjor och muddring av hamnbassängen. Samtidigt med hamnutvidgningen utför vi en annan entreprenad på hamnområdena innehållande utbyggnad av den nuvarande infrastrukturen på och omkring hamnen.

Nedbrytning och fördjupning i förorenad havsbotten

På hösten 2013 utförde vi de inledande arbetena och bröt ned de befintliga betongkonstruktionerna i de gamla färjelägena. Vi förstärkte dessutom havsbottnen med kalkcementpålar i det område av hamnbassängen som fylldes upp och det ingår i det nya  hamnområdet. Därutöver utförde vi muddringsarbete i hamnbassängen och eftersom det på havsbottnen var förorenad jord utfördes det genom frys- muddringsmetoden. Det är en svenskutvecklad metod, där en stor stålplatta sänks ned på havsbottnen och härefter fryses ned. Det översta jordlagret på havsbottnen fryser således fast på stålplattan och följer med när stålplattan hissas upp. Därmed sprids det förorenade materialet inte i vattnet. Delar av muddringen är dessutom utförd med en stängd miljöskopa – en annan metod med minimal utledning av förorenad jord.

Pålar, spont och uppfyllning

I början av 2014 började vi slagningen av 244 meter spontvägg och 1 000 stålpålar i längder på upp till 53 meter och diameter på upp till 1168 millimeter. Alla stålpålar är slagna från vattensidan från vår egen flotte. På några ställen är stålpålarna placerade på slänten av en befintlig uppfyllning med relativt stora sprängstenar. Här var det nödvändigt att förborra.

Specialdesignat brodäck

Det nya brodäcket består av prefabricerade betongelement som vi monterar på de 1 000 stålpålarna. På varje stålpåle monteras först så kallade pile caps, som skyddar stålpålarna mot is på vintern och samtidigt bär de 8×8 meter och upp till 146 ton tunga betongelement. Därefter gjuter vi samman betongelementen. Alla prefabricerade betongelement och pile caps har vi producerat på vår polska fabrik i Swinoujscie och fraktat till Stockholm på pråmar. Avslutningsvis utför vi beläggningsarbeten inklusive avlopp och anslutning till Va-systemet samt etablering av alla nödvändiga tekniska installationer.

Byggherre: Exploateringskontoret/Stockholms Hamn
Entreprenör: Aarsleff, Anläggning och Grundläggning
Rådgivare: COWI A/S
Teknisk omfattning: 

 •  1 200 lpm kaj
 • 57 500 m2 påldäck
 • 1 000 st stålpålar  Ø864-Ø1168
 • 875 st prefabricerade däckelement, vikt 72-146 ton
 • 45 000 m3 betong
 • 14 000 m3 muddring
 • 3 000 m3 muddring, förorenat material
 • 60 000 m3 schaktning
 • 80 000 m3 uppfyllning
 • 14 000 ton armering
 • 1 300 ton spont, 244 lpm Bakåtförankrade spont med stag
 • 340 lpm stödmur
 • 170 st prefabricerede L-element, vikt 20-32 ton