Project Description

Nybyggnation av parkeringshus med ca 315 platser med stor prioritering gällande gestaltningen. Parkeringshuset Vårdtornet har formgivits för att utgöra ett positivt och naturligt inslag i Norrköpings stadsbild. Byggnaden anspelar på den för Norrköping typiska industriella tegelarkitekturen samtidigt som den med moderna inslag skapar någonting unikt på platsen.

Aarsleff har för SEFAB utfört spontningsarbetet med bakåtförankrad borrad rörspont (Berlinerspont).

Läs mer om spontning här.

SPONTNING – PARKERINGSHUS, NORRKÖPING

Beställare: SEFAB