Project Description

Spontningsarbete för JM i Linköping

I Linköping uppför JM AB bostäder på den gamla brandstationstomten. Placering vid Stångåns strand och med promenadstråk och gångbro över till citykärnan.

Aarsleff har utfört spontningsarbetet med temporär AZ-spont med bakåtförankring i berg samt ca 1000 st stålpålar typ RR.

SPONTNING – BRF BRANDSTATIONEN, LINKÖPING

Beställare: JM AB
Projekttyp: spontning