PÅLNING FÖR MG PARK I NORRA HAMNEN, MALMÖ

Pålning av 18 000 kvm stor logistikbyggnad

Under hösten 2020 fick Aarsleff Ground Engineering i uppdrag av det belgiska bolaget, MG Real Estate, att anlägga grunden för en 18 000 kvm stor logistikbyggnad i Norra hamnen i Malmö.

Projektet bestod av att installera prefabricerade betongpålar, både golvpålar och strukturella pålar. I oktober vid projektets start, fanns det tre pålkranar på plats för att klara kapaciteten. Efter jul drogs det ned till två pålkranar och strax därefter fanns det endast en pålkran kvar fram till slutet av januari, som färdigställde installationen av pålar. Pålkapningen som även den utfördes av Aarsleff, blev klart i slutet av februari 2021.

Totalt installerade Aarsleff Ground Engineering 2 643 stycken pålar med en medellängd på ca 17 meter.

Beställare: MG Real Estate
Utrustning: Junttan PM23 och Junttan PMx22
Teknisk omfattning: 

  • Golvpålar och strukturella pålar, totalt 2643 st med en medellängd på ca 17 m.