Project Description

På uppdrag av Implenia Sverige AB blev Aarsleff Ground Engineering AB den utvalda entreprenören att utföra de komplexa grundläggningsarbetena på projektet SN843 Kulvert väst som är en del av Nya Slussen i Stockholm.

Det övergripande projektet omfattade ett system av schaktgropar som skulle möjliggöra säker leverans av viktiga tjänster mellan de södra och norra delarna av Stockholm.

Byggplatsen, belägen i centrala Stockholm angränsar till en av de viktigaste knutpunkterna i staden. Detta gjorde att en av de största utmaningarna under projektets gång var att se till att både kollektivtrafik och vanlig trafik flöt på ostört.

Aarsleffs uppgift var att stödja schaktgroparna för att möjliggöra utföranden av betongarbeten under torra arbetsförhållanden. Förutom detta fick Aarsleff också uppdraget att installera borrade stålpålar och och jordankare.

Stödet till schaktgroparna designades som en kombination av borrad rörspont Ø406mm, s.k. RD-väggar blandat med vanliga spontväggar (PU). Vanligtvis installeras den här typen av spontväggar med hjälp av en luftdriven sänkhammare men i det här fallet tillät inte de känsliga markförhållandena användning av luftdriven utrustning med hög påverkan. För att möta projektets tekniska krav utrustade Aarsleff sin
multifunktionella rig RTG RG18S med ett system som gjorde det möjligt att använda vattendriven utrustning med mindre påverkan.

Rörsponten består av stålrör utrustade med påsvetsade lås (RM/RF) som säkerställer att konstruktionen är tät efter installation. För att kunna installera rörsponten krävdes en ringborrkrona. Denna svetsades fast på röret, användes för att driva röret nedåt och lämnades sedan kvar i marken. Under projektet installerade Aarsleff 188st. stålrör i form av rörspont i fyra schaktgropar där längden på pålarna varierade mellan 8-14m.

För att säkerställa att betongarbetena kunde utföras under torra arbetsförhållanden designade kunden en bottenplatta av betong som gjöts in i schaktgroparna under vattnet. På grund av högt hydrauliskt vattentryck fanns det dock en risk att bottenplattan skulle skadas/resa sig. För att undvika detta installerade Aarsleff 29st. jordankare.

Aarsleffs slutliga uppgift innefattade installation av 33st. stålpålar Ø220×12.5mm. Stålpålarna borrades i svåra markförhållanden till ungefär 60m djup. Pålarna levererades till arbetsplatsen i 12meterslängder där varje påle var utrustad med gängade ändar som monterades ihop under installationen. Alla pålar
kontrollslogs med hjälp av en hydraulisk IHC S-70 hammare för att säkerställa att pålarna hade full bärighet. Förutom grundläggningsarbetena utförde Aarsleff även svetsarbeten där ca. 90 ton stålbalkar och ståldetaljer installerades som stöd. Läs mer om vad vi erbjuder inom grundläggning i Stockholm.

KOMPLEX GRUNDLÄGGNING I CENTRALA STOCKHOLM

Beställare: Implenia Sverige AB
Utrustning: RTG RG18S rig och Hydraulisk hammare IHC S-70
Teknisk omfattning: 

  • Rörspont: 188st
  • Pålar ø406x10mm med RM/RF lås
  • Borrade stålpålar: 33st. ø219×12.5mm
  • Spontväggar: 26002m2
  • Jordankare: 29st
  • 90 ton stålbalkar och ståldetaljer