GRUNDLÄGGNING – PAPPERSFABRIK I GRUMS

Grundläggning och pålning för Gruvöns Pappersbruk

I december 2016 tog BillerudKorsnäs beslutet att investera ca 5,7 miljarder kronor i en ny produktionsanläggning för tillverkning av bland annat formbart papper, kraftpapper och vätskekartong.

NCC gick in i ett partnerskapsavtal på cirka 1 miljard kronor, vilket innefattade grundläggningsarbetena.

Grundläggningsarbetena omfattar totalt omkring 132 000 löpmeter slagna betongpålar (235-400mm)

Vårt avtal omfattade tre delar av produktions-anläggningen:

  • Roll Lagring (2600st, 6-14m, 270 typ 8-12 tot 20 500 lpm)
  • Stock Prepp (1300st, 16-18m, 270 typ8 och 350 typ 12
    tot 21 000 lpm)
  • CTMP (900st, 16- 18m, 270 typ 8-12 tot 15 000 lpm)

Våra arbeten stod klara i augusti 2017.

GRUNDLÄGGNING – PAPPERSFABRIK I GRUMS

Beställare: NCC
Teknisk omfattning: 

  • 2600st, 6-14m, 270 typ 8-12 tot 20 500 lpm
  • 1300st, 16-18m, 270 typ8 och 350 typ 12 tot 21 000 lpm
  • 900st, 16- 18m, 270 typ 8-12 tot 15 000 lpm