Project Description

Smarta och kostnadseffektiva lösningar

Aarlseff har av PEAB Anläggning fått uppdraget att utföra all grundläggning inför byggandet av Mektagonen.

Aarsleff har varit delaktiga igenom projekteringsprocessen med PEAB för att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar på en relativt komplicerad grundläggning i Göteborgsleran. Projektet ställer höga krav på spont, hammarband, stämp och stagborrning då det är mycket stora schaktdjup, upp till 6m. Hela projektet är dessutom omgärdat av befintliga byggnader samt flera trafikerade leder och spårvägstrafik.

 Våra arbeten med pålning, stämpning, stagborrning och hammarbandsmontage kommer pågå fram till början av Maj. 2018  

Grundläggningsarbete - Mektagonen