AARSLEFF MILJÖARBETE

FÄRDPLAN FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSSEKTORN

Tillsammans med över 100 företag, organisationer och kommuner ställer sig Aarsleff Ground Engineering AB bakom byggbranschens Färdplan 2045. Färdplanen innebär att byggbranschen ska vara klimatneutral senast år 2045. Vi kan tillsammans i branschen vara med och påverka samhället i rätt riktning mot en hållbar framtid. Du kan läsa hela färdplanen här: Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn.

Vi förbättrar miljön genom att:

  • Minska vår förbrukning av fossila bränslen
  • Minska vår totala energiförbrukning
  • Öka kunskap om, och intresse för, miljö och klimat hos våra kunder och medarbetare

Vi har en lokal klimatgrupp som arbetar med att hitta förbättringsområden och lösningar inom vår verksamhet samt i samarbete med koncern. Inom koncernen finns ett EcoCenter med fokus på att utveckla och samordna hållbarhetsarbetet inom koncernen

Bild på en arbetsbrygga i vatten med en kran på

VILL DU VETA MER OM VÅRT MILJÖARBETE?

Kontakta Katja Wangeskog, KMA-samordnare, +46 768-30 13 50, kawa@aarsleff.com

JAG VILL BLI KONTAKTAD