Grundläggning – Region Norr, Örnsköldsvik

Grundläggning Umeå

Aarsleff Ground Engineering utför grundläggning i norra Sverige. Grundläggning är en integrerad del av de flesta byggprojekten, alltifrån att anlägga vägar, broar till att uppföra fastigheter med mera.

Arbetet utförs för att säkerställa en stabil och säker grund under byggprojektet samt under byggnadsverkets livslängd.

Grundläggning – olika krav för olika projekt

Beroende på markens struktur, hållfasthet, grundvattennivå och jordlagrens sammansättning varierar kraven för grundläggning mellan olika projekt.

Aarsleff Ground Engineering har specialistkompetens och lång erfarenhet av att utföra olika typer av grundläggningsprojekt. Genom en geoteknisk undersökning fastställer vi vilka markförhållanden som råder på platsen (bergnivåer, grundvattenförhållanden m.m.) för att säkerställa rätt lösning och dimensionering för ert byggprojekt.

Vi ser till att kvalitetskontroll utförs under hela projektet för att säkerställa att det uppfyller alla krav.

Varje byggprojekt är unikt och kräver rätt lösning för att kunna genomföras på bästa möjliga sätt. Vi hjälper dig att hantera de olika utmaningar som kan uppstå vid grundläggningen av just ert projekt.

Vårt fokus ligger alltid på att leverera högsta kvalitet och inom den överenskomna tidsramen.

Kontakta oss när du behöver hjälp med grundläggning i Region Norr

Kontakta oss idag för att få hjälp med grundläggning i Region Norr.

Jonathan Savolainen, Anbudschef, 0761-25 19 57, jsav@aarsleff.com