Published On: 14 september, 2023

Ökad tillgänglighet på Karlstad C

I hjärtat av Karlstad, vid järnvägen på Karlstad Central, pågår just nu grundläggning som kommer bidra till ökad tillgänglighet. En del av detta ambitiösa projekt är nämligen att skapa en ny gångbro och tunnel under järnvägsspåren. Patrik Ström Lindh, projektledare av detta arbete, ger oss en inblick i projektets komplexitet och de tekniker som används.


Projektet för Karlstad Central är en satsning för att ge bättre passagemöjligheter, med två tydliga delar: Trädgårdslänken och Vikenpassagen.

– Genom Trädgårdslänken grundlägger vi för en gångbro över järnvägsspåren vid centralstationen, medan Vikenpassagen fokuserar på att skapa en ny gångtunnel under spåren. En central och utmanande del av projektet är att temporärt ta ur drift tre av de sex järnvägsspåren för att möjliggöra arbetet, berättar Patrik Ström Lindh.

Snabbt agerande med innovativa lösningar

För projektet finns tydliga planer angående vilka tekniker som ska användas för respektive etapper.

– Inom Trädgårdslänken inkluderar arbetet vibrerad AU14 spont, slagna betongpålar och stålpålar, samt borrade stålpålar med stag. I Vikenpassagen är det vibrerade AZ18 och AZ24 spont som sätter tonen, tillsammans med borrade spont. Det krävs även installation av tre nivåer av hammarband i storlekar som sträcker sig från HEB300 till HEB600 och stämplar i dimensioner från 323 mm till 711 mm.

Projektet har sedan uppstart fått uppleva en del utmaningar, där Patrik berättar hur de har hanterats.

– Då vi stötte på hinder för att använda TM2 har vi fått agera snabbt med att ta fram innovativa lösningar för att hålla projektet på rätt spår. En del i det var att etablera ABI TM22, ett viktigt verktyg för projektet.

En annan betydande utmaning har varit att hantera sättningar som uppstår vid användningen av vibrerad spont, särskilt i den specifika geotekniska miljön på platsen. För att lösa detta har teamet föreslagit användningen av en Silent Piler. Det är en teknik som kan vara avgörande för framgången i projektets andra etapp för att minimera sättningar, då vi kommer att sponta intill det gamla stationshuset, förklarar Patrik.

Utveckling och slutförande

Tidsplanen är central, då utmaningarna i projektets tidiga skede kräver fortsatt precision och noggrann planering för att nå uppsatta mål. Att arbeta nära järnvägslinjer med rörlig tågtrafik, elektricitet och höga säkerhetskrav är ytterligare utmaningar som projektets deltagare hanterar med skicklighet.

– Då projektstarten blivit förskjuten på grund av hinder i vattendomen, ger det minimalt utrymme för eventuella problem som kan dyka upp under ett projekt. Sedan finns det alltid en utmaning när man jobbar kring järnvägen med tåg i rörelse, elektricitet och 3:e man. För oss går säkerhet före allt annat.

Inför projektets andra etapp kommer tågtrafiken att växlas om för att ge åtkomst till nästa del av uppdraget. Patrik delar sina visioner om projektets framtida utveckling och slutförande. 

– Grundläggningen för etapp 1 vid Trädgårdslänken blev vi klara med i juni. På Vikenpassagen är sponten precis klar i etapp 1 och hammarband med stämp monteras för fullt. Vi har en nära dialog med vår beställare Infrakraft och försöker ständigt hitta de bästa lösningarna där alla vinner i slutändan, säger Patrik Ström Lindh.