Med snart 25 års erfarenhet inom Aarsleff-koncernen är Kim Rasmussen för många ett bekant ansikte i bolaget. Efter en kort tid på andra uppdrag återvände han 2015 för att utforska nya möjligheter inom bolaget. Nu är Kim Marknads- och försäljningschef, och delar här med sig hur han planerar att ta tillvara på den fortsatt stora potential han ser i Aarsleff Ground Engineerings utveckling.

Under en kort visit utanför Aarsleff Ground Engineering berättar Kim Rasmussen att han blev kontaktad med en spännande möjlighet av dåvarande vd inom bolaget.

– Jag blev kontaktad år 2015 av vår dåvarande vd för att undersöka möjligheterna att starta upp en ny del inom Aarsleff Ground Engineering. Denna del skulle fokusera på att utforska potentiella projekt, särskilt inför det kommande Västlänken-projektet samt specialprojekt som det imponerande Karlatornet. Jag tog rollen som arbetschef för att starta upp och utveckla detta område.

Efter nästan två års arbete, inklusive ett mindre kajprojekt, började resultaten visa sig. Ett av våra stora mål var att ta projekt på Västlänken och även ansvara för grundläggningen av Karlatornet. Båda dessa mål har uppnåtts, och Aarsleff Ground Engineering är fortfarande involverat i Västlänken-projektet, förklarar Kim.

Framtidsvisioner

Rollen som Marknads- och försäljningschef innebär en hel del fundering över framtiden.

– Min huvudsakliga uppgift är att utforska marknaden för intressanta och unika projekt som ligger utanför det vanliga. Speciellt inom marina projekt samt projekt som kräver avancerad grundläggning såsom King Post eller sekant-pålar – ett område där Aarsleff är ledande i Sverige. Jag kan även vara involverad i kunddialog, särskilt när det gäller industriprojekt som kräver omfattande samordning och planering.

Jag tar med mig min erfarenhet från större samordningsprojekt för att bidra med input om hur grundläggningen och samordningen kan optimeras på bästa sätt. Dessutom kommer jag även att hantera marknadsföring och kommunikation, även om vi inom kort hoppas välkomna en ny resurs för att ta hand om den delen, berättar Kim.

Den långa erfarenheten inom bolaget ser Kim som en stor tillgång i sin nuvarande position.

– Efter att ha arbetat inom Aarsleff i nästan 25 år ser jag fortfarande möjligheten att vara med och främja Aarsleffs varumärke samt utveckla projektsidan, där vi ser en stor potential. Speciellt inom industriprojekt ser vi en ökad satsning på norra delen av Sverige, och vi vill vara med på stora och långvariga grundläggningsprojekt.

En ledande aktör inom grundläggning

Vad gäller Aarsleff Ground Engineerings erbjudande ser Kim Rasmussen att bolaget håller ett vinnande koncept.

– Aarsleff är en ledande aktör inom grundläggning på den öppna marknaden. Genom åren har vi utvecklat vår industrisida till att vara den entreprenör som kan erbjuda den rätta prissättningen för pålar, särskilt med hjälp av vårt dotterbolag Centrum Pile, som idag är Sveriges och norra Europas bäst utvecklade pålfabrik med full automatisering i produktionsprocessen.

Vi fortsätter att utveckla vår marina sida med projekt inom hamn och kajområden, både i utförande och som totalentreprenader, exempelvis Masthuggskajen i Göteborg. Vi har även pågående arbete inom Västlänken-projektet, där vi har använt sekantpålning och King Post-pålar. Dessutom kan vi dra nytta av teknik och kunskap från våra avdelningar i Danmark, England, Tyskland och Polen, vilket gör oss särskilt intressanta för projekt med specifika tekniska krav.

Mötet av marknaden

Marknaden och kundbehoven inom grundläggningsbranschen är precis som det mesta i ständig förändring, och en hel del har hänt sedan Kim för 25 år sedan började sin resa inom bolaget.

– Marknaden på våran industrisida har för närvarande minskat på grund av uppbromsningen av nybyggnation av fastigheter, men det byggs fortfarande stora logistikcenter och större industriprojekt. I den typen av projekt går det många pålmeter och där kan vi mobilisera fler av våra pålmaskiner som kan optimera och sänka produktionstiden, vilket är till fördel för beställaren.

Med tanke på den långa erfarenhet vi har i bolaget vill vi framöver fokusera på att vara med i projekten i ett så tidigt skede som möjligt för att optimera grundläggningen. Vi vill även erbjuda paketlösningar, där vi antar en större del av ett projekt och projektledningen, förklarar Kim.

Hur Aarsleff ska möta sina mål både internt och för uppdragsgivare har Kim planer för.

– För att möta den digitala utvecklingen kommer stort fokus finnas på marknadsföring på sociala medier. Det blir mer och mer en del av vår bransch och vi upplever stort intresse på både LinkedIn och Instagram. Samtidigt kommer vi fokusera på vidareutveckling av våran hemsida.

Mina visioner och mål för marknadsföring och försäljning hos Aarsleff Groundengineering är sammanfattat att det ska bidra till att få Aarsleff att växa ytterligare i framtiden. Vi ska på ett bra och professionellt sätt exponera våra tekniska kunskaper och kapacitet i bolaget och framstå som den aktör på den svenska marknaden som levererar den högsta kvaliteten till rätt pris och i rätt tid, avslutar Kim Rasmussen.