Published On: 8 augusti, 2023

En lyckad sommar med grundläggning

Med god planering har vi alltid dedikerade team ute på plats som arbetar för att möta våra och våra kunders behov, även i semestertider. Men vad ligger bakom en lyckad sommar med grundläggning?


Spännande sommarprojekt

Inom grundläggningsbranschen är sommaren en tid för många olika projekt, och vi är stolta över att vara en del av flera spännande uppdrag som fortlöpt under perioden. Bland våra sommarprojekt för 2023 finns Masthuggskajen i Göteborg, Farehamnen i Varberg, Södertälje Sluss och flera industriprojekt med betongpålning och spontning. Varje projekt kommer med sina egna unika utmaningar, och vi älskar att möta dem med vår expertis inom grundläggning.

Planering och förberedelse

När det gäller markförhållanden och grundläggning under sommaren är förberedelse, som alltid, en viktig del för att projektet ska bli framgångsrikt. Innan vi sätter igång med ett projekt ser vi till att arbetsplattformens bärighet är verifierad. Detta är en viktig åtgärd för att säkerställa att våra tunga maskiner arbetar på en stabil grund och minskar risken för eventuella problem.

För att säkerställa smidiga och effektiva arbeten under sommaren satsar vi på logistik och hög grad av planering. Genom tät dialog med våra beställare och leverantörer innan arbetet påbörjas, ser vi till att båda parter är överens om förväntningar och kontraktens utförande. Bra startmöten är en viktig del av detta arbete, och något vi värderar högt.

Förberedda för värme

Säkerhet är något vi jobbar med varje dag och vi strävar alltid efter att utvecklas och förbättras i vårt arbete. Att anpassa oss till de varmare temperaturerna är en naturlig del för att sommarens arbete ska vara hållbart för våra medarbetare. Arbetsmiljö och säkerhet är av högsta prioritet och att följa lokala säkerhetskrav för våra beställare på det specifika bygget är en del av detta. Vi har ständig kontakt med vårt produktionsteam på plats och tar pauser vid behov om värmen blir överväldigande. Vi uppmanar särskilt våra medarbetare att få i sig extra vätska under varma dagars arbete för att hålla sig i toppform.

Innovationer för framtiden

På Aarsleff Ground Engineering ser vi det som självklart att våra metoder ska befinna sig i framkant vad gäller innovationer. Vi använder en mängd olika tekniker och tillvägagångssätt som anpassas till varje projekt. Vi har därtill utvecklat ett flertal egna hjälpmedel genom åren, inklusive hjälp till lyft av verktyg runt masten, ljuddämpande hammare, digitala pålprotokoll, GPS på maskiner och mycket mer. Vi fortsätter att vara nyfikna, med ständig utveckling och en vilja att ligga i teknologins framkant. Resultatet blir grundläggning som är anpassad både för säsong och projekt, vilket blir till fördel för våra kunder och slutresultatet i stort.