Published On: 26 maj, 2023

Mingel vid Masthuggskajen

Aarsleff studiebesök Masthuggskajen

Vi hade nöjet att arrangera ett spännande studiebesök för en grupp studenter från Chalmers på en av Göteborgs mest komplexa byggarbetsplatser, halvön vid Masthuggskajen. Detta ambitiösa projekt, där vi bygger en halvö, som sträcker sig 100 meter ut i älven och med en bredd på 200 meter, är en utmaning även för de mest erfarna.

Aarsleff studiebesök Masthuggskajen

Spännande frågor och intressanta diskussioner

Under studiebesöket imponerades vi av studenternas engagemang och intresse för projektet. De var entusiastiska över att få en första-hands-titt på detta komplicerade grundläggningsprojekt och ställde många spännande och intressanta frågor. Det var uppenbart att de hade en gedigen kunskap inom ämnet och kunde tillämpa sin teoretiska kunskap på en verklig byggarbetsplats.

Innovativa metoder och noggrann planering

Vi tog oss tid att gå igenom många av detaljerna i projektet och förklarade några av de utmaningar vi möter. Några av de utmaningarna är bland annat den svaga marken. Vi betonade vikten av att vara extremt försiktiga och använda innovativa metoder för att säkerställa att grundläggningen blir hållbar och trygg för framtiden. Studenterna visade stor uppskattning för den komplexitet som är involverad i ett sådant projekt. De fick en djupare förståelse för betydelsen av noggrann planering och analys.

Inspiration för framtidens ingenjörer och byggare

Vi är glada att kunna ge studenter möjlighet att få en inblick i verkliga byggprojekt. Med detta studiebesök hoppas vi att vi lyckats inspirera dem och gett dem nya perspektiv inför deras framtida karriärer inom byggbranschen.