Published On: 15 maj, 2023

Aarsleff Ground Engineering satsar på norra Sverige

Aarsleff Ground Engineering satsar på marknaden i norr för att bidra med sin expertis och kunskap. Norra Sverige befinner sig nu i en expansiv fas där stora industrier och företag etablerar sig och existerande verksamheter expanderar sin närvaro. Det är många stora projekt för den gröna omställningen som ska genomföras uppe i norra Sverige. Därför ser Aarsleff vikten av att ha ett kontor som finns i norra Sverige.

Ny arbetschef

Vår nya arbetschef, Jonathan, kommer arbeta både strategiskt och operationellt för att uppnå regionens mål. Jonathan är en finsk ingenjör som sedan 2021 bor på heltid i Sverige och har omfattande erfarenhet av grundläggning från olika projekt i Sverige, Norge och Finland. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet kommer Jonathan att spela en viktig roll för att Aarsleff Ground Engineering ska kunna möta marknadens krav i norra Sverige.

Marknaden i norr

Älgoxen Umeå

Älgoxen Umeå 2022

Marknaden i norra Sverige skiljer sig något från övriga delar av landet på flera sätt. Många stora industriprojekt ska i gång samtidigt som det finns flertalet mindre projekt som är utspridda över stora avstånd. En viktig utmaning är att optimera logistiken för att hantera de stora avstånden mellan projekten.

Aarsleff Ground Engineering riktar sig till alla kundsegment, både utförandeentreprenader och totalentreprenader. Kundsegmenten inkluderar industrin inom malm, skog, bostadsbyggen, elbolag, hamnar, kommuner, bygg- och anläggningsföretag.

Tidigare utförda projekt

Vi har flertalet referenser från tidigare utförda projekt i norr. Vi har bland annat installerat ca 7000m2 kvarsittande spont inne på kemikalieanläggningen för Nouryon Functional Chemicals AB på uppdrag av PEAB. För REKAB (Wästbygg Group) installerade vi 120 st betongpålar samt av 1600m2 spont varav ca 1000m2 kvarsittande fördelat på 3 st bostadshus, Älgoxen i Umeå. På uppdrag av Kynningsrud Bygg AB installerade vi 305 betongpålar ML=5m för nybyggnation av en verkstadshall för Prästbord i Sundsvall.

Anpassade lösningar

Vi använder olika tekniska lösningar och innovationer för att möta marknadens krav i norra Sverige. Hållbarhet och miljö är lika viktigt i norra Sverige som i resterande delar av landet, och Aarsleff Ground Engineering arbetar aktivt med dessa frågor. Företaget använder sig av olika tekniker som den elektriska pålkranen, Co2 kalkyler, energipålar och andra innovationer för att säkerställa en hållbar och miljövänlig byggprocess.

Vi på Aarsleff strävar efter att skapa god kommunikation med kunderna för att möjliggöra återkommande samarbeten och växa i takt med de behov som finns i norr. För att kunna optimera projektet och framtagning av rätt grundläggningsmetod för ert projekt ser vi gärna att vi kommer in i tidigt skede.

Tveka inte att kontakta Jonathan för att diskutera dina projekt och utmaningar!

Jonathan Savolainen
Arbetschef Norr
0761-25 19 57
jsav@aarsleff.com