Published On: 19 april, 2023

Grundläggningsarbete vid Karlstad Resecentrum

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan. Aarsleff Ground Engineering AB har nyligen påbörjat en stor spontentreprenad på uppdrag av Infrakraft vid centralstationen i Karlstad. Projektet kommer att pågå av och till under de kommande två åren och inkluderar installation av cirka 6000 m2 spont och 800 ton stål samt inkluderar även borrade och slagna pålar. Ordervärdet för projektet är cirka 35 miljoner kronor.

När vi startar upp ett projekt av denna storlek finns det alltid utmaningar vi behöver utvärdera och behandla. I detta fall är den största utmaningen att arbeta på en trafikerad centralstation med begränsade ytor, stora schaktdjup och höga grundvattennivåer. Vi har ett team av erfarna experter som arbetar tillsammans för att hitta lösningar för att säkerställa att projektet genomförs så smidigt som möjligt.

Entreprenaden är projekterad av Trafikverket och delvis Infrakraft. Som utförandeentreprenör har vi kunnat påvisa vår kompetens och våra maskinella resurser som gör det möjligt för oss att hantera ett så komplext projekt som det här.

Det är inte första gånger vi arbetar på uppdrag för Infrakraft, så sent som under 2022 utförde vi pålning för brostöd på E20 etapp Eling-Vara.

Vi är mycket glada och stolta över att ha fått möjligheten att arbeta med ett sådant utmanande projekt och ser fram emot att se hur det utvecklas under de kommande två åren. Vårt engagerade team av experter är redo att leverera en högkvalitativ lösning till vår kund.

  • Aarsleff Karlstad Resecentrum
  • Aarsleff - Karlstad Centralstation
  • Aarsleff Karlstad Resecentrum