Published On: 4 april, 2023

Dags att ta in offert för grundläggning?

7 saker du inte får missa när du ber om ett anbud

Arbetar du som inköpare eller kanske projektledare och är i färd med att bygga en logistikhall, ett köpcenter eller kanske ett bostadshus med källare? Då behöver du med största sannolikhet ta in pris på grundläggning.

Av byggnadskonstruktören eller de som utfört den geotekniska undersökningen har ni troligtvis fått fram ett förslag på grundläggningsmetod och nu behöver ni ett pris på vad grundläggningen kommer kosta. Så vad behöver vi som grundläggare ha för information för att lämna ett korrekt anbud? Räcker det med antal pålar och resultaten från den geotekniska undersökningen?

Nedan listar vi några viktiga faktorer med fokus på två av de mest efterfrågade grundläggningsmetoderna vi arbetar med. Vi har listat några 7 punkter med information som göra att vi kan vi hjälpa dig ta fram den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för grundläggning av just ditt projekt:

Pålning & Borrning

  1. Geoteknisk handling som tydligt anger värden för jordens hållfasthet och djup till berg (alternativt angivna pållängder)
  2. Angiven dimensionerande last på pålen alternativt dimension på påle – både stålrörspåle och betongpåle
  3. Antal pålar
  4. Konstruktionshandlingar, gärna en pålplan

Spontning

  1. Schaktdjup
  2. Geotekniska handlingar som tydligt anger värden för jordens hållfasthet och gärna djup till berg
  3. Eventuella överlaster och andra förutsättningar som kan påverka sponttyp (restriktioner för vibrationer och buller, närhet till befintliga och känsliga ledningar osv)

Gemensamt för alla anbud vi lämnar så är det också av yttersta vikt att vi får reda på byggstart och deadline för anbud. Vår design- och teknikavdelning hjälper gärna till med optimering av och framtagande av rätt grundläggningsmetod för just ditt projekt. För att kunna optimera ditt projekt är det bra om vi kommer in i projektet i ett tidigt skede.

Kontakta oss redan idag om du behöver rådgivning för just ditt projekt eller om du vill be om ett anbud direkt!

Grundläggning pålning