Published On: 26 januari, 2023

Följ byggnationen av halvön vid Masthuggskajen LIVE!

På Clarion Hotel Draken finns en webbkamera monterad, där vem som helst kan följa hur halvön vid Masthuggskajen i Göteborg växer fram.

Grumlingssponten är färdigställd, muddringen är igång och i veckan påbörjades arbetet med att installera betongpålar från vår arbetsplattform. Samtidigt borrar vi även RD-pålar för påldäck på land och materialet från rivningen av den gamla kajkanten forslas bort från området. Minst sagt full aktivitet vid halvön!

Länk till webbkamera: https://globalbusinessgate.se/masthuggskajen-halvon/

Vill du veta mer?
Kontakta oss!